Beroep salarisadministrateurs 2021

3. Tabel 1 en figuur 1: salarisadministrateurs naar geslacht

Tabel 1. Beroepsgroep salarisadministrateurs naar geslacht, 2021
x1 000%
Man529,0
Vrouw1371,0
Totaal19100

Figuur 1 Aandeel mannen en vrouwen, beroepsgroep salarisadministrateurs, 2021
geslachtBeroepsgroep salarisadministrateurs
Man29,0
Vrouw71,0