Beroep salarisadministrateurs 2021

2. Toelichting bij de tabellen en figuren

In mei 2022 heeft het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) het CBS gevraagd cijfers samen te stellen over personen die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur. Dit is een vervolg op eerdere cijfers die zijn geleverd voor jaren 2015, 2018 en 2019. Op verzoek van NIRPA worden deze cijfers ge-update met die van het jaar 2021. In 2021 ging het om 19 duizend salarisadministrateurs. In 2015, 2018 en 2019 waren dit er respectievelijk 20 duizend, 18 duizend en 18 duizend.

Deze rapportage bevat tabellen en figuren over personen van 15 tot 75 jaar die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur in 2021.

Deze zijn verbijzonderd naar de volgende kenmerken:

  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Arbeidsuren (gemiddeld en voltijd/deeltijd)
  • ZZP’ers (positie in de werkkring)
  • Bedrijfstak
  • Onderwijsniveau
  • Onderwijsrichting

In de tabellen worden zowel de aantallen (x 1 000) als de percentages (%) vermeld. De percentages zijn berekend op basis van onafgeronde aantallen.
De cijfers in de tabellen en figuren zijn definitief.
De gegevens zijn afkomstig van de Enquête beroepsbevolking (EBB).

Herontwerp EBB

In de EBB heeft er in 2021 een herontwerp plaatsgevonden. Het gaat om wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB. Vanwege dit herontwerp is er een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn daardoor niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes. Zo ligt zowel het aantal mensen met werk als het aantal werklozen na revisie van de cijfers op een hoger niveau. Bij de vergelijking tussen de verschillende verslagjaren dient hierbij rekening te worden gehouden.

Methode

Voor de bepaling van personen met het beroep salarisadministrateur is de internationale classificatie van beroep gebruikt (ISCO). In deze classificatie wordt de beroepsgroep salarisadministrateurs (4313) onderscheiden. Voor meer informatie over de ISCO zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/onderwijs-en-beroepen/beroepenclassificatie--isco-en-sbc--