Beroep salarisadministrateurs 2021

6. Tabel 4 en figuur 4: salarisadministrateurs naar positie werkkring

Tabel 4. Beroepsgroep salarisadministrateurs naar positie in de werkkring, 2021
x1 000%
Werknemers vaste arbeidsrelatie1475,6
Werknemers flexibele arbeidsrelatie419,3
Zelfstandigen met personeel12,7
Zelfstandigen zonder personeel02,4
Meewerkende gezinsleden00,0
Totaal 19100,0

Figuur 4 Beroepsgroep salarisadministrateurs naar positie in de werkkring, 2021
positie werkkringBeroepsgroep salarisadministrateurs (%)
Werknemers vaste arbeidsrelatie75,6
Werknemers flexibele arbeidsrelatie19,3
Zelfstandigen met personeel2,7
Zelfstandigen zonder personeel2,4
Meewerkende gezinsleden0