Beroep salarisadministrateurs 2021

9. Tabel 6 en figuur 6: salarisadministrateurs naar onderwijsniveau

Tabel 6: salarisadministrateurs naar onderwijsniveau
x1 000%
Laag12,8
Middelbaar1370,4
Hoog526,8
Weet niet of onbekend00,0
Totaal 19100,0

Figuur 6 Beroepsgroep salarisadministrateurs, hoogst behaald onderwijsniveau, 2021
onderwijsniveauBeroepsgroep salarisadministrateurs
Laag2,8
Middelbaar70,4
Hoog26,8
Weet niet of onbekend0