Beroep salarisadministrateurs 2021

7. Tabel 5: salarisadministrateurs naar bedrijfstak

Tabel 5. Beroepsgroep salarisadministrateurs naar bedrijfstak, 2021
x1 000%
A Landbouw, bosbouw en visserij00,2
C Industrie28,8
F Bouwnijverheid00,9
G Handel211,0
H Vervoer en opslag13,6
I Horeca01,1
J Informatie en communicatie28,3
K Financiële dienstverlening00,9
L Verhuur en handel van onroerend goed14,9
M Specialistische zakelijke diensten528,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten17,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten29,5
P Onderwijs02,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg28,8
R Cultuur, sport en recreatie00,8
S Overige dienstverlening02,0
U Extraterritoriale organisaties00,6
Totaal 19100,0