Beroep salarisadministrateurs 2021

8. Figuur 5: salarisadministrateurs naar bedrijfstak

Figuur 5 Beroepsgroep salarisadministrateurs naar bedrijfstak, 2021
positie werkkringBeroepsgroep salarisadministrateurs (%)
M Specialistische zakelijke diensten28,8
G Handel11
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten9,5
C Industrie8,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg8,8
J Informatie en communicatie8,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten7,5
L Verhuur en handel van onroerend goed4,9
H Vervoer en opslag3,6
P Onderwijs2,3
S Overige dienstverlening2
I Horeca1,1
F Bouwnijverheid0,9
K Financiele dienstverlening0,9
R Cultuur, sport en recreatie0,8
U Extraterritoriale organisaties0,6
A Landbouw, bosbouw en visserij0,2