Beroep salarisadministrateurs 2021

10. Tabel 7 en figuur 7: salarisadministrateurs naar onderwijsrichting

Tabel 7. Beroepsgroep salarisadministrateurs naar onderwijsrichting, 2021
x1 000%
Algemeen317,3
Onderwijs13,3
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis13,2
Journalistiek, gedrag en maatschappij12,7
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening1053,5
Wiskunde, natuurwetenschappen00,0
Informatica00,4
Techniek, industrie en bouwkunde01,1
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging00,0
Gezondheidszorg en welzijn14,4
Dienstverlening14,3
Weet niet/weigert/onbekend29,7
Totaal 19100,0

Figuur 7 Beroepsgroep salarisadministrateurs naar onderwijsrichting, 2021
positie werkkringBeroepsgroep salarisadministrateurs (%)
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening53,5
Algemeen17,3
Gezondheidszorg en welzijn4,4
Dienstverlening4,3
Onderwijs3,3
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis3,2
Journalistiek, gedrag en maatschappij2,7
Techniek, industrie en bouwkunde1,1
Informatica0,4
Wiskunde, natuurwetenschappen0
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging0