Aanvullende statistische onderzoeken

Gerelateerde-onderzoeken

Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2016 tot en met 2018 de schoolweging berekend.

Verkennend onderzoek naar een alternatieve indicator voor het leerplusarrangement

Uitkomsten uit een verkennend onderzoek voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de noodzaak van een intelligentiemeting bij de bijstelling van de onderwijsachterstandenindicator.

Tabellen met achtergrondinformatie horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Dashboard over onderwijskansen dat per gemeente onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

De gemiddelde verwachte schoolscores per schoolvestiging en toetslocatie.

Tabellenset met achtergrondinformatie over het analysemodel waarop de onderwijsachterstandenindicator is gebaseerd.

De spreiding van kinderen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand in Leiden.

Het CBS onderzocht hoeveel kinderen die naar de basisschool gaan en in Leiden wonen een verhoogde kans hebben op onderwijsachterstand.

Tabel over het aantal gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie in de G4 in 2016.

Tabellensets die inzicht geven in onderwijsscores per school en achtergrondinformatie in het kader van het GOAB.

Verkenning van alternatieven voor de CUMI-regeling in het speciaal onderwijs