Aanvullende statistische onderzoeken

Gerelateerde-onderzoeken

 1. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2020/2021
 2. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Gemeenten
 3. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2019/2020
 4. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 5. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019
 6. Schoolweging, 2018-2020
 7. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2020
 8. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2018/2019
 9. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2019
 10. Schoolweging, 2017-2019
 11. Schoolweging - herzien, 2016-2018
 12. Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement
 13. Achtergrondinformatie onderwijsachterstanden, 2017/2018
 14. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2017
 15. Gemiddelde verwachte schoolscores, 2015-2017
 16. Achtergrondinformatie analysemodel onderwijsachterstand
 17. Onderwijskansen in Leiden in beeld, 2016
 18. Onderwijskansen Leiden scherper in beeld
 19. Gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie, 2016
 20. Onderwijsscores: per school en achtergrondinformatie
 21. Verkenning alternatieven CUMI-regeling