Dossier Onderwijsachterstanden

Nederland voert sinds de jaren zeventig beleid om de onderwijskansen voor kinderen uit achterstandsmilieus te vergroten. Scholen en gemeenten ontvangen financiële middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om onderwijsachterstanden te bestrijden en te voorkomen. Sinds 2019 verdeelt het ministerie de middelen over scholen in het primair onderwijs en gemeenten aan de hand van achterstandsscores per school en gemeente. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent deze scores – die de verwachte achterstandsproblematiek op scholen en gemeenten uitdrukken – met behulp van een onderwijsachterstandenindicator.

Dit dossier bevat de achterstandsscores per school en gemeente, meer informatie over de achterliggende methodologie, en links naar gerelateerde onderzoeken.

Achterstandsscores


Methodologie


Aanvullende statistische onderzoeken