Schoolweging, 2016-2018

De schoolweging per schoolvestiging en onderwijslocatie, 2016-2018.
Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2016 tot en met 2018 de schoolweging berekend. Dit is een maat voor de verwachte onderwijsprestaties. De cijfers zijn berekend voor de Inspectie van het Onderwijs. De gebruikte schoolweging is gebaseerd op de schoolscores die eerder ontwikkeld zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om onderwijsachterstanden te voorspellen.

Downloads