Schoolweging - herzien, 2016-2018

De schoolweging per schoolvestiging en onderwijslocatie, 2016-2018.
Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2016 tot en met 2018 de schoolweging berekend. Dit is een maat voor de verwachte onderwijsprestaties. De cijfers zijn berekend voor de Inspectie van het Onderwijs. De gebruikte schoolweging is gebaseerd op de onderwijsscores die eerder ontwikkeld zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om onderwijsachterstanden te voorspellen.

Deze cijfers vervangen de eerder gepubliceerde cijfers van 22 maart 2019. De invloed van de verblijfsduur van de moeder is nu correct verwerkt. Verder zijn de kinderen die niet in de BRP voorkomen nu wel meegenomen in de berekeningen van tabel 4 en 5. Hierdoor kunnen er wijzigingen optreden ten opzichte van de eerder gepubliceerde cijfers.