Onderwijsachterstanden per gemeente, 2017

© Hollandse Hoogte / Erik van 't Woud
Dit dashboard brengt per gemeente de spreiding van risico's op onderwijsachterstanden in kaart, door middel van tabellen en heatmaps.

Het dashboard is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het kader van de verdeling van de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid.

Vanaf 1 januari 2019 verdeelt OCW deze middelen op een nieuwe manier. Voor de bepaling van de verdeling van de middelen over gemeenten gebruikt OCW een model dat eerder is ontwikkeld door het CBS. Met behulp van dit model kunnen onderwijsscores berekend worden per peuter (2,5 tot 4 jaar) en basisschoolleerling en vervolgens opgeteld worden tot achterstandsscores per gemeente. Deze scores drukken dan de verwachte achterstandsproblematiek per gemeente uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over gemeenten kan verdelen. Om de toegekende middelen zo doeltreffend mogelijk in te kunnen zetten, is het voor de gemeenten van belang om te weten op welke plekken het risico op onderwijsachterstanden in hun gemeenten het grootst is. Dit dashboard brengt per gemeente de spreiding van risico's op onderwijsachterstanden in kaart, door middel van tabellen en heatmaps.

Deze publicatie is tot stand gekomen in een periode waarin de onderwijsachterstandenindicator nog in ontwikkeling was. In de definitieve methodiek (zie samenvattend rapport) is onder andere de operationalisering van de verblijfsduur van de moeder aangepast. Hierdoor zijn de cijfers in deze publicatie niet helemaal vergelijkbaar met die in publicaties vanaf juli 2019.