Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2019

Onderzoek naar de stabiliteit van de onderwijsachterstandenindicator.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs vanaf 2019 herzien. In het nieuwe beleid maakt OCW gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld.

Om de onderwijsachterstandenindicator actueel te houden, wil OCW de indicator periodiek evalueren. Hierdoor kunnen nieuwe ontwikkelingen mee worden genomen in de indicator. Als input voor deze periodieke evaluatie is het wenselijk om jaarlijks de werking van de indicator te monitoren.

De huidige monitor is gebaseerd op gegevens voor de schooljaren 2016/’17 tot en met 2018/’19 en maakt onder andere gebruik van eindtoetsscores en –adviezen.