Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs

Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2020.
Scholen voor het voorgezet onderwijs (vo) krijgen middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Daarbij komen scholen met achterstandsleerlingen in aanmerking voor extra aanvullende bekostiging. Voor de verdeling van die extra middelen wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gebruik maken van de onderwijsachterstandenindicator (vo-indicator) die het CBS eerder voor het leerplusarrangement heeft ontwikkeld. Om dat te kunnen doen, heeft OCW het CBS gevraagd de vo-indicator toe te passen voor het NPO en voor alle schoolvestigingen op 1 oktober 2020 achterstandsscores te berekenen.