Onderwijsscores: per school en achtergrondinformatie

Twee tabellensets die 1) inzicht geven in geaggregeerde onderwijsscores per school, en 2) achtergrondinformatie geven bij de onderwijsscores in het kader van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (GOAB).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is voornemens het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid en het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs te herzien. In het nieuwe beleid wil zij gebruik maken van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per gemeente of basisschool. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand in gemeentes en op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over gemeentes en scholen kan verdelen.

De onderwijsscores kunnen op verschillende manieren worden opgeteld tot achterstandsscores per gemeente en school. Tijdens de uitvoering van dit onderzoek was het nog onbekend op welke manier deze som voor het toekomstige beleid gemaakt moet worden. Dit is nog afhankelijk van politieke besluitvorming. Daarom kan aan bijgevoegde informatie geen rechten worden ontleend. Om scholen en gemeenten desalniettemin voor te bereiden op de gevolgen van de beleidswijziging en zoveel mogelijk informatie en transparantie te verschaffen, heeft het CBS in opdracht van OCW twee tabellensets opgesteld:

  • Een tabellenset die op basis van de populatie basisschoolleerlingen op 1 oktober 2017 en een voorlopige formule de achterstandsscores per school weergeeft;
  • Een tabellenset die op basis van de populatie peuters (2,5 tot 4 jaar) en basisschoolleerlingen op 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016 achtergrondinformatie geeft die relevant is in het kader van het gemeentelijke achterstandenbeleid.

Er is inmiddels een update beschikbaar van de achterstandsscores per school op 1 oktober 2017, via de link hieronder Herziening gewichtenregeling - fase 4: verfijning imputaties.

Deze publicatie is tot stand gekomen in een periode waarin de onderwijsachterstandenindicator nog in ontwikkeling was. In de definitieve methodiek (zie samenvattend rapport) is onder andere de operationalisering van de verblijfsduur van de moeder aangepast. Hierdoor zijn de cijfers in deze publicatie niet helemaal vergelijkbaar met die in publicaties vanaf juli 2019.