Achtergrondinformatie analysemodel onderwijsachterstand

Jongen en meisje op basisschool geven elkaar een high five
© Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH
Tabellenset met achtergrondinformatie over het analysemodel waarop de onderwijsachterstandenindicator is gebaseerd.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is voornemens het (gemeentelijke) onderwijsachterstandenbeleid te herzien. In het nieuwe beleid wil zij de onderwijsachterstandsbudgetten verdelen aan de hand van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld. OCW heeft het CBS gevraagd om extra achtergrondinformatie te geven bij het analysemodel dat ten grondslag ligt aan de onderwijsachterstandenindicator. De gevraagde informatie is in deze tabellenset vastgelegd.