Gemiddelde verwachte schoolscores, 2015-2017

De gemiddelde verwachte schoolscores per schoolvestiging en toetslocatie, 2015-2017.
Per schoolvestiging en toetslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2015 tot en met 2017 de gemiddelde onderwijsscore berekend. Dit is een maat voor de verwachte onderwijsprestaties. De cijfers zijn berekend voor de Inspectie van het Onderwijs. De gebruikte onderwijsscore zijn eerder ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om onderwijsachterstanden te voorspellen.