Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement

Leerlingen zijn zelfstandig aan het werk op laptop's en hun telefoons
© Hollandse Hoogte / Tom van Limpt
Verkennend onderzoek naar een alternatieve indicator voor het leerplusarrangement
De ‘Regeling leerplusarrangement vo’ van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft als doel onderwijsachterstanden in het voortgezet onderwijs (vo) te verminderen. Om dit doel te bereiken, krijgen scholen extra middelen op basis van het percentage leerlingen uit armoedeprobleemaccumulatie (apc) gebieden. OCW vraagt zich af of het percentage apc-leerlingen wel het beste criterium is om het onderwijsachterstandenbudget mee te verdelen.

Voor de herziening van de gewichtenregeling in het primair onderwijs (po), heeft het CBS in opdracht van OCW eerder een indicator ontwikkeld om onderwijsachterstandsmiddelen eerlijker te kunnen verdelen. Mogelijk is de po-indicator eveneens geschikt, en misschien zelfs wel geschikter dan het huidige apc-criterium, om de middelen voor het leerplusarrangement te verdelen. OCW heeft het CBS daarom gevraagd om te verkennen in hoeverre de po-indicator toepasbaar is in het vo.