Invoer medische producten groeit 8 procent in eerste 3 maanden 2020

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
In het eerste kwartaal van 2020 importeerde Nederland voor 8,7 miljard euro aan medische goederen. Dat was 8 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2019. Nederland was in 2019 de vijfde importeur van medische goederen in de wereld. Dat meldt het CBS.

Tot de medische producten horen hier medische hulpmiddelen (zoals gaas en spuitjes), medische technologie (zoals röntgenapparaten), persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes) en specifieke medicijnen. Het betreft medische goederen die volgens de Wereldhandelsorganisatie onder meer worden ingezet bij de bestrijding van het Covid-19-virus.

In dezelfde periode dat de invoerwaarde van medische goederen toenam met 8 procent nam de totale goedereninvoer met 3 procent af. Tegenover een toename van het invoergewicht met 10 procent voor medische goederen stond een algehele afname met 2 procent.

Ontwikkeling invoer medische goederen, 1e kwartaal 2020
GoederenInvoerwaarde (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Invoergewicht (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Medische goederen8,4510,02
Alle goederen-2,93-1,68

Grootste groei invoerwaarde medische hulpmiddelen

Medicijnen zijn relatief duur in vergelijking met andere medische producten en hebben daardoor een aanzienlijk aandeel in de totale invoerwaarde van medische producten, en wel van 42 procent (3,6 miljard euro van in totaal 8,7 miljard euro).

De invoer van medische hulpmiddelen groeide relatief het hardst in vergelijking met 2019, met 13 procent, tot 2,4 miljard euro. Daarna volgde de import van medicijnen (9 procent groei naar 3,6 miljard euro), medische technologie (6 procent groei tot 1,8 miljard euro) en persoonlijke beschermingsmiddelen (vrijwel onveranderd op 0,85 miljard euro).

De belangrijkste landen van herkomst zijn de Verenigde Staten (veelal technologie, hulpmiddelen en medicijnen), Duitsland (vooral medicijnen) en Ierland (vooral medische hulpmiddelen).

In 2018 was 63 procent van de Nederlandse invoerwaarde van medische producten bestemd voor wederuitvoer en 37 procent was voor de Nederlandse markt en Nederlandse bedrijven. Voor 2019 en 2020 zijn de gegevens over deze verdeling nog niet beschikbaar.

Invoerwaarde medische goederen, 1e kwartaal
Medische goederen2020 (mld euro)2019 (mld euro)
Medicijnen3,613,31
Medische hulpmiddelen2,412,13
Medische technologie1,811,71
Persoonlijke beschermingsmiddelen0,850,85

Grote invoerhoeveelheden medische hulpmiddelen en bescherming

Aan medische hulpmiddelen is in de eerste drie maanden van 2020 377 miljoen kilogram ingevoerd. Ook van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt een relatief groot gewicht ingevoerd: 249 miljoen kilogram. Medicijnen en medische technologie hebben een veel kleiner invoergewicht. Het aandeel van medicijnen in het invoergewicht (4 procent) is aanmerkelijk lager dan het aandeel van de invoerwaarde (42 procent).

De grootste relatieve groei van het invoergewicht zit bij de medische technologie (22 procent in vergelijking met 2019). Bij medische hulpmiddelen was de groei ook groot, 14 procent. Het ingevoerde gewicht van persoonlijke beschermingsmiddelen nam toe met 4 procent, bij medicijnen bleef het invoergewicht vrijwel onveranderd.

België, Frankrijk, Spanje (vooral medische hulpmiddelen), Duitsland en China (vooral persoonlijke bescherming) zijn de belangrijkste landen van herkomst in termen van invoergewicht.

Invoergewicht medische goederen, 1e kwartaal
Medische goederen2020 (mln kg)2019 (mln kg)
Medische hulpmiddelen377329
Persoonlijke beschermingsmiddelen249240
Medische technologie2924
Medicijnen2727

Wereldwijd vijfde importeur, vierde exporteur

De Verenigde Staten, Duitsland, België en Nederland behoren tot de top vijf van importeurs en exporteurs van medische goederen in de wereld in termen van geldwaarde. Zwitserland zit bij de vijf grootste exporteurs mede doordat het veel relatief dure medicijnen verkoopt. China levert juist relatief goedkope medicijnen en beschermingsmiddelen en is mede daardoor wereldwijd pas het zevende land naar de exportwaarde van medische goederen. China is wel de derde importeur van medische goederen.

Nederland is de vijfde importeur van de wereld en de vierde exporteur. Nederland is deels een grote exporteur dankzij de relatief omvangrijke wederuitvoer en doorvoer van eerder ingevoerde producten.

Meer dan de helft van de wereldwijde handel in medische goederen in 2019 betrof medicijnen. Circa een zesde van de handel betrof medische hulpmiddelen. Medische technologie en persoonlijke beschermingsmiddelen waren elk goed voor ongeveer een zevende deel.

Nederland importeerde in 2019 relatief veel medische hulpmiddelen en technologie, en iets minder persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij de Nederlandse export zat er relatief veel medische technologie en medicijnen en ook hier minder persoonlijke beschermingsmiddelen.

Grootste importeurs en exporteurs van medische producten, 2019
LandMedicijnen (mld dollar)Medische hulpmiddelen (mld dollar)Medische technologie (mld dollar)Persoonlijke beschermingsmiddelen (mld dollar)
Importeurs
VS113,4530,4130,4118,83
Duitsland49,4215,6110,4011,27
China29,909,7514,9510,40
België42,456,794,532,83
Nederland29,1210,678,564,35
Exporteurs
Duitsland77,6320,4320,4317,71
VS40,5233,5228,8613,70
Zwitserland79,114,504,501,80
Nederland42,4013,1612,435,12
België48,868,064,774,11
Bron: WTO