Zoekresultaten

41 resultaten voor keyword:personenvervoer
41 resultaten voor keyword:personenvervoer

Pagina 1 van 2

Binnenvaartdiensten; prijsindex 2015=100

Prijsindexcijfers van binnenvaart, natte bulk, droge bulk en container.

Cijfers

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

Emissies naar lucht, milieurekeningen, broeikasgassen, klimaatverandering luchtvervuiling, CO2, luchtverontreiniging, fijnstof, luchtemissies

Cijfers

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen, conjunctuurbeeld, faillissementen en stuctuurgegevens per bedrijfstak

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken

Cijfers

In 2022 4 procent meer luchtvaartpassagiers Caribisch Nederland dan in 2019

In 2022 vlogen ruim 475 duizend passagiers van en naar de vliegvelden van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dat is bijna 64 procent meer dan in 2021 en 4 procent meer dan in 2019. Het aantal...

Artikelen

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden

Cijfers

Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse, 1 januari, 2000-2022

Personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s, trekkers, autobussen, aanhangwagens, opleggers, motorfietsen, leeftijdsklassen voertuigen.

Cijfers

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume Wegverkeer, scheepvaart, luchtvaart en overige sectoren

Cijfers

Omzetontwikkeling personenvervoer opnieuw negatief

De omzet in de transportsector was in het eerste kwartaal van 2021 4,1 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2020. Bij de branches met vooral personenvervoer nam de omzet af door...

Artikelen

Luchtvaart in coronatijd: veel minder reizigers, iets minder vracht

Van maart 2020 tot en met februari 2021 vlogen 14,1 miljoen reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat is een afname van 82,6 procent ten opzichte van een jaar eerder....

Artikelen

Post en koeriers doen goede zaken in coronatijd

De omzet van de transportsector daalde in het derde kwartaal van 2020 met ruim 15 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij veel branches stond de omzet in het teken van de...

Artikelen

Tijdens coronacrisis tot 90 procent minder check-ins ov

Tijdens de coronacrisis is het aantal check-ins in het openbaar vervoer tot 90 procent per dag afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Op 7 juli was het aantal check-ins ongeveer de helft van het...

Artikelen

In maart 56 procent minder passagiers op Nederlandse luchthavens

In het eerste kwartaal van 2020 lag het aantal passagiers dat van of naar de vijf nationale luchthavens reisde ruim 20 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Na de...

Artikelen

Prijzen openbaar vervoer stijgen sterker dan autokosten

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. Vergeleken met 2009 lagen de prijzen van het openbaar vervoer in juli 2019 bijna 30 procent hoger.

Artikelen

Bijna 80 miljoen passagiers op Nederlandse luchthavens

De Nederlandse luchthavens zagen in 2018 79,6 miljoen passagiers aankomen en vertrekken. Een jaar eerder waren dat er 76,2 miljoen. In 2008 reisden 50 miljoen passagiers via een Nederlandse...

Artikelen

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Kwartaalmonitor Luchtvaart, vierde kwartaal 2016

De Nederlandse luchthavens hebben in 2016 voor het eerst de grens van 70 miljoen passagiers bereikt.

Artikelen

Ruim 70 miljoen passagiers op Nederlandse luchthavens

De Nederlandse luchthavens hebben in 2016 voor het eerst de grens van 70 miljoen passagiers bereikt.

Artikelen

Omzet transportsector na 6 jaar weer in de min

Na zes jaar groei is de omzet in de transportsector in het derde kwartaal met bijna anderhalf procent gedaald.

Artikelen

Kwartaalmonitor Transport, derde kwartaal 2016

Een overzicht van de ontwikkelingen in de transportsector in het derde kwartaal van 2016.

Artikelen

Kwartaalmonitor transport en logistiek, tweede kwartaal 2016

De ontwikkelingen in de transport en logistiek in het tweede kwartaal van 2016

Artikelen

Transport en mobiliteit 2016

In Transport en mobiliteit presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland.

Publicaties

Omzet koeriers stijgt, omzet zeevaart daalt

De omzetontwikkeling van de transportsector was positief in het eerste kwartaal: een toename van 0,2 procent.

Artikelen

Volkswagen passeert Mercedes als importmerk occasions

Volkswagens zijn de populairste importoccasions van Nederland.

Artikelen

Omzet in de transportsector de crisis voorbij

De omzet van de transportsector in euro’s steeg in het vierde kwartaal van 2015 met ruim 3 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2015 steeg de omzet in de transportsector...

Artikelen