Ziekteverzuim

In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. De toename deed zich voor in vrijwel alle bedrijfstakken.  

 

Meeste verzuim in zorg en industrie

In het eerste kwartaal van 2020 werd in de industrie met 6,7 procent het meest verzuimd. Gevolgd door de zorg, met 6,6 procent. Voor de zorg betekent dit een iets hoger verzuim door ziekte dan in dezelfde periode in 2019, toen het 6,1 procent was. Sinds het tweede kwartaal van 2017 is de zorg de bedrijfstak met het hoogste ziekteverzuim. Ook daarvoor al was het percentage ziekmeldingen in de zorg bovengemiddeld hoog.

De toename van het ziekteverzuim in de industrie is sterker dan in de zorg: van 5,8 procent in het eerste kwartaal van 2019, naar 6,6 procent in hetzelfde kwartaal van 2020. Met een percentage van 6,3 is het ziekteverzuim in het openbaar bestuur ook bovengemiddeld. Het verschil met het jaar daarvoor (6,1 procent verzuim) is echter kleiner.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim

 

Het ziekteverzuimpercentage verschilt ook per bedrijfsgrootte. Het ziekteverzuim is het laagst in bedrijven tot 10 werknemers en het hoogst in bedrijven van 100 of meer werknemers. Het ziekteverzuim bij deze laatste groep is ook hoger dan het totaal voor Nederland, terwijl dit bij groep met de minste werknemers ruim onder dit aandeel ligt.  

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim