Werkstakingen

Werknemers staakten 26 keer in 2019. Dat was minder dan in de twee voorgaande jaren. In 2017 was er een piek in het aantal stakingen. In dat jaar werd 32 keer gestaakt, het hoogste aantal sinds de jaren tachtig. Ook 2018 was een jaar met bovengemiddeld veel stakingen, namelijk 28. In 2019 werd iets minder vaak gestaakt en bovendien minder lang. Er waren meer stakingen die minder dan vijf dagen duurden en minder stakingen van meer dan vijf dagen.Wel ging een recordaantal arbeidsdagen verloren, namelijk 391 duizend, tegen 239 duizend in 2018. Dat grote aantal hangt samen met het gegeven dat een recordaantal werknemers betrokken was bij de werkstakingen, namelijk 319 duizend. Tot nu toe was het hoogst gemeten aantal stakende werknemers 147 duizend in 2017.

Historisch gezien wordt in de bedrijfstakken industrie en vervoer en opslag het vaakst gestaakt. Ook in 2019 was dat het geval, met 12 van de 26 stakingen bij bedrijven in de industrie en 7 in de bedrijfstak vervoer en opslag. Toch zorgden de stakingen in deze bedrijfstakken niet voor de meeste verloren arbeidstijd. De meeste arbeidsdagen gingen verloren in het onderwijs en de gezondheidszorg. De werknemers in deze bedrijfstakken maakten 90 procent uit van de stakende werknemers.

De meeste stakingen werden uitgeroepen door de vakbonden, namelijk 24 van de 26. Bij 70 procent van de stakingen was een cao-conflict de aanleiding om het werk neer te leggen, en bij 15 procent van de stakingen ging het om loonkwesties.

Cijfers op StatLine: 

Werkstakingen naar diverse kenmerken
Werkstakingen naar bedrijfstak
Historische reeks werkstakingen