Zoekresultaten

236 resultaten voor waterleidingbedrijven
236 resultaten voor waterleidingbedrijven

Pagina 3 van 10

Corona en de horeca

Van alle bedrijfstakken in Nederland kromp de horeca in 2020 met 40,6 procent het meest. In dit artikel wordt in kaart gebracht wat er achter dit macro-cijfer schuilgaat.

Publicaties

Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak (SBI 2008), 1994-2019

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort en verwerkingsmethode Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

Energie- en waterleidingbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2003-2012

Omzetontwikkeling in de energie- en waterleidingbedrijven (SBI 2008) Naar bedrijfsactiviteit, basisjaar 2005=100

Cijfers

Drinkwater huishoudelijk verbruik; tarieven waterleidingbedrijven 1997-2013

Tarieven waterleidingbedrijven volgens VEWIN. Hoogste, laagste en gemiddelde tarief.

Cijfers

Energie- en waterleidingbedrijven; omzet, SBI'93, 2003 - 2008

Omzetontwikkeling in de energie - en waterleidingbedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI'93).

Cijfers

Verkopen energie- en waterleidingbedrijven

Energie - en waterleidingbedrijven. Alle verkopen, verkopen en gros en en detail (verkoopwaarde producten, hoeveelheden energiedragers en water)

Cijfers
Overig

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.

Cijfers

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, 2001-2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.

Cijfers

Productiestatistiek van de energie- en waterleidingbedrijven

Exploitatierekening van energie - en waterleidingbedrijven, inclusief uitsplitsingen van verkopen en aantallen aansluitingen naar

Cijfers

Waterwinning en -verbruik bij openbare waterleidingbedrijven

Winning en verbruik van grondwater, duinwater, infiltratiewater en oppervlaktewater (voor drinkwater of halffiltraat) naar provincie.

Cijfers

Nederland in cijfers, editie 2021

Nederland in cijfers editie 2021 geeft in beeld en tekst antwoord op 36 vragen over ons land. Er is een boekje/pdf met infographics en beeld. De webpublicatie geeft meer informatie in tekst en...

Publicaties

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse SBI2008, 2016

Arbeidskosten, structuur arbeidskosten Bedrijfstakken/branches

Cijfers

Energie- en waterleidingbedr. >= 100 werkn.; financiële gegevens

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. De energie - en waterleidingbedrijven met 100 of meer werknemers.

Cijfers

Winning en distributie water, afvalbeheer; arbeid en financiën, 2009-2013

Water en afvalbeheer; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Waterleidingbedrijven, inzameling en behandeling van afval, recycling

Cijfers

Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2021

De ontwikkeling van welvaart in de brede zin van het woord – economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijk – in Nederland en de voortgang in Nederland m.b.t. de SDG’s van de Verenigde Naties.

Publicaties

Heffingen op water

Verzamelterm voor leidingwaterbelasting, grondwaterbelasting en precario. Precario komt bij een deel van de waterleidingbedrijven voor, grondwaterbelasting alleen voor zover grondwater grondstof is...

Overig

Aandeel milieubelastingen kleiner dan tien jaar geleden

Het aandeel van de milieubelastingen in de totale belasting- en premieopbrengsten was in 2019 kleiner dan in 2009. Het principe “de vervuiler betaalt” blijkt in de praktijk lang niet altijd op te...

Publicaties

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken

Product- en procesinnovatie, uitgaven, samenwerking, financiering Bedrijfstakken/branches SBI 2008

Cijfers

Regionaal economische jaarcijfers SBI'93

Toegevoegde waarde en arbeidsvolume Bedrijfsindeling (SBI'93) en regio .

Cijfers

Productiestructuur per regio, naar SBI'93

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, beloning van werknemers, belasting, subsidie, exploitatie overschot en arbeidsvolume werknemers .

Cijfers

Regionale investeringen in vaste activa naar regio 1995-2001

Totaal investeringen in vaste activa (bruto), investeringen in vaste activa (bruto) naar bedrijfstakken, naar type van activa naar regio,

Cijfers