Afgeleverd water door openbare waterleidingbedrijven; regio, 2000 - 2003

Afgeleverd water door openbare waterleidingbedrijven; regio, 2000 - 2003

Regio's Perioden Afgeleverd water Zelf geproduceerd Totaal zelf geproduceerd water (mln m3) Afgeleverd water Zelf geproduceerd Drinkwater Totaal drinkwater (mln m3) Afgeleverd water Zelf geproduceerd Drinkwater Eigenlijk grondwater (mln m3) Afgeleverd water Zelf geproduceerd Drinkwater Duinwater (mln m3) Afgeleverd water Zelf geproduceerd Drinkwater Oppervlaktewater, direct verwerkt (mln m3) Afgeleverd water Zelf geproduceerd Drinkwater Infiltratiewater (mln m3) Afgeleverd water Zelf geproduceerd Oppervlaktewater, half filtraat (mln m3) Afgeleverd water Door anderen geproduceerd (mln m3) Verbruik (mln m3)
Nederland 2003 1.272,568 1.196,519 740,837 15,695 241,213 198,774 76,049 11,422 1.283,990
Noord-Nederland 2003 136,341 127,552 121,536 0,696 3,103 2,217 8,789 - 134,460
Oost-Nederland 2003 233,965 233,957 223,048 - 0,742 10,167 0,008 1,903 236,662
West-Nederland 2003 638,093 572,783 151,235 14,999 230,175 176,374 65,310 3,651 648,815
Zuid-Nederland 2003 264,169 262,227 245,018 - 7,193 10,016 1,942 5,868 264,053
Groningen 2003 58,287 49,498 44,178 - 3,103 2,217 8,789 - 55,894
Friesland 2003 47,455 47,455 46,759 0,696 - - - - 47,475
Drenthe 2003 30,599 30,599 30,599 - - - - - 31,091
Overijssel 2003 75,879 75,871 64,962 - 0,742 10,167 0,008 - 80,105
Flevoland 2003 19,860 19,860 19,860 - - - - - 19,860
Gelderland 2003 138,226 138,226 138,226 - - - - 1,903 136,697
Utrecht 2003 81,035 81,035 81,035 - - - - - 82,229
Noord-Holland 2003 221,420 183,149 7,287 6,527 67,882 101,453 38,271 - 219,221
Zuid-Holland 2003 278,839 273,822 46,677 8,472 150,922 67,751 5,017 6,793 287,724
Zeeland 2003 56,799 34,777 16,236 - 11,371 7,170 22,022 -3,142 59,641
Noord-Brabant 2003 190,733 188,791 181,598 - 7,193 - 1,942 - 184,749
Limburg 2003 73,436 73,436 63,420 - - 10,016 - 5,868 79,304
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar van januari 2000 t/m december 2003.
Frequentie: stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Afgeleverd water
Zelf geproduceerd
Door waterleidingbedrijven in Nederland geproduceerd en gezuiverd.
Totaal zelf geproduceerd water
Drinkwater
Totaal drinkwater
Eigenlijk grondwater
Grondwater exclusief duinwater.
Duinwater
Oppervlaktewater, direct verwerkt
Infiltratiewater
Oppervlaktewater dat na voorzuivering in de duinen wordt gepompt. Het
vormt daar een voorraad en wordt enigszins gezuiverd door infiltratie.
Ook regenwater draagt aan deze voorraad bij. Naar behoefte wordt aan deze
voorraad water onttrokken, dat na zuivering als drinkwater wordt gebruikt.
Oppervlaktewater, half filtraat
Dit betreft een half fabrikaat dat niet geschikt is als drinkwater.
Door anderen geproduceerd
Met 'anderen' worden hier bedoeld de niet-waterleidingbedrijven in
Nederland en het saldo van in- en uitvoer.
Een negatieve waarde wijst dus op een grotere uitvoer dan invoer.
Verbruik
Het verbruik (inclusief lekverlies) is 'Totaal zelf geproduceerd water'
plus 'Door anderen geproduceerd'. Deze gelijkheid geldt niet
per provincie, vanwege onderlinge leveringen van water.
Verbruikers zijn vooral huishoudens, kantoren en dergelijke, en in
beperkte mate de (kleine) industrie.