Grondwater levert bijna 60% van leidingwater

In 2000 hebben de openbare waterleidingbedrijven ongeveer 1,3 miljard kubieke meter water gewonnen en afgeleverd. Dat is voldoende om de Noordoostpolder 2,5 meter onder water te zetten.

Grondwater – duinwater valt hier niet onder – levert bijna 60% van dit water. Duinwater heeft een aandeel van 1%.

Daarnaast wordt 16 % van het water gewonnen als infiltratiewater. Dit is oppervlaktewater dat na voorzuivering in de duinen wordt gepompt. Daar wordt het enigszins gezuiverd door de infiltratie in de bodem en vormt het een voorraad. Ook regenwater draagt aan deze voorraad bij. Naar behoefte pompen de waterleidingbedrijven dit kunstmatige duinwater weer op, zuiveren het en leveren het af als drinkwater.

Oppervlaktewater – het water van meren en rivieren – wordt ook direct tot drinkwater verwerkt. Hierbij gaat het om 17% van de afgeleverde hoeveelheid.

Anderen dan de waterleidingbedrijven produceren ongeveer 1% van het water dat via het openbare net wordt afgeleverd. Bij deze producenten gaat het om enkele grote industriële bedrijven en om het saldo van de in- en uitvoer.

Waterwinning, 2000 (totaal 1270 miljoen m3)

0760g1.gif (4395 bytes)

Behalve drinkwater leveren de waterleidingbedrijven ook zogenaamd halffiltraat. Dat is gedeeltelijk gezuiverd oppervlaktewater dat niet geschikt is als drinkwater. In 2000 leverden de waterleidingbedrijven 72 miljoen m3 halffiltraat. Dat is 6% van de totale waterproductie. Het halffiltraat wordt geleverd aan industriële bedrijven.

Van het drinkwater gebruiken huishoudens iets meer dan de helft. De rest wordt geleverd aan bedrijven.

Leendert Pleijsier

Meer gegevens over de waterwinning en -verbruik bij de openbare waterleidingbedrijven, over de waterbalans en over de watervoorziening bij bedrijven zijn te vinden in StatLine.