Tarieven waterleidingbedrijven

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het weergeven van de gemiddelde tarieven (excl. btw) voor drinkwater voor huishoudelijk gebruik. Het betreft tarieven die gelden voor huishoudens welke voorzien zijn van meters.

Doelpopulatie

Externe gegevens van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN).

Statistische eenheid

n.v.t.

Aanvang onderzoek

1997.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

n.v.t.

Waarnemingsmethode

De tarieven van de waterleidingbedrijven worden verzameld door de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN). VEWIN maakt jaarlijks een overzicht van de tarieven van de waterleidingbedrijven met hun voorzieningsgebied en stelt deze ter beschikking aan het CBS. Op grond van deze informatie worden de gemiddelde tarieven berekend. De bedragen zijn exclusief btw, maar inclusief grondwaterbelasting, vastrecht en belasting op leidingwater. Deze laatste is ingevoerd per 1-1-2000.

Berichtgevers

Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN).