Verkopen energie- en waterleidingbedrijven

Tabeltoelichting


Energie- en waterleidingbedrijven. Alle verkopen, verkopen en gros en en
detail (verkoopwaarde producten, hoeveelheden energiedragers en water).

Gegevens beschikbaar vanaf 1990 t/m 2002
Frequentie: stopgezet, voortgezet als "Energie- en waterleidingbedrijven
(SBI 40-41); omzet"

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Voor de statistiekjaren 2001 en 2002 is deze statistiek gereviseerd. De
belangrijkste redenen om tot revisie over te gaan zijn de volgende:

" Het ter beschikking komen van nieuwe informatie
Nieuwe informatie kan betrekking hebben op bijvoorbeeld financiële gegevens
of structuurinformatie van bedrijven. Ook kunnen achteraf onjuistheden zijn
geconstateerd. In voorkomende gevallen kan dit noodzaken tot bijstelling
van uitkomsten.
" Aanvullend onderzoek
Gegevens die het CBS als onvoldoende betrouwbaar beschouwt, worden niet
gepubliceerd. Door in het kader van een revisie aanvullend onderzoek te
verrichten, kunnen dergelijke ontbrekende gegevens in een aantal gevallen
alsnog ingevuld worden.

Deze factoren betekenen dat de hier gepubliceerde cijfers kunnen afwijken
van de eerder over 2001 en 2002 gepubliceerde gegevens.

Met betrekking tot de kernvariabele totale verkoopwaarde hebben bij
de Energiebedrijven (SBI 40) relatief grote bijstellingen plaatsgevonden.
Dit is het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe informatie over de
structuur van bedrijven.


Toelichting onderwerpen

Verkoopwaarden producten
De waarden van de energiedragers en water zijn excl. BTW en afgeleid van
de werkelijk geleverde hoeveelheden maal de verrekenprijs en niet van de
zogenaamde voorschotten.
Totaal verkoopwaarden
Elektriciteit
Betreft de som van de kWh-opbrengst, vergoeding voor maximum belasting
(kW-opbrengst), garantiebedrag, brandstofkosten en andere clausules,
regulerende energiebelasting, overige heffingen, vastrechtbedragen en
meterhuur, excl. BTW.
M.i.v. het jaar 2000 exclusief de vergoedingen voor verzorging van
aansluitingen, transport en meting/dataverzameling (netbeheer).
Aardgas
Inclusief vastrecht, meterhuur en af te dragen regulerende
energiebelasting, excl. BTW.
Water (geen energie)
Inclusief vastrecht en meterhuur, excl. BTW.
Overige verkoopwaarden
Verkoopwaarden overige energiedragers vermeerderd met huuropbrensten of
inkomsten uit werken voor derden, onderhoud CAI (Centrale Antenne
Inrichting) en overige nevenactiviteiten, excl. BTW.
Energiedragers, hoeveelheden
Betreft de werkelijk geleverde hoeveelheden.
Elektriciteit
Betreft de werkelijk geleverde elektriciteit in Mwh.
Aardgas
Betreft de werkelijk geleverde hoeveelheid bij 0 graden Celsius en 1013
mbar en onderste verbrandingswaarde van 31,65 MJ/m3.
Water
Geleverde hoeveelheid water.