Augustuswarmte: 15 mln m3 meer drinkwater

Door het warme weer hebben waterleidingbedrijven in augustus 15 miljoen kubieke meter meer drinkwater geproduceerd dan in augustus 2002.

De totale drinkwaterproductie was in augustus 2003 ruim 115 miljoen kubieke meter. De toename bedroeg 15 procent.

Drinkwaterproductie augustus, naar herkomst water

Jaartendens: lichte daling, augustus 2003 uitzondering

Op jaarbasis wordt de laatste jaren zo’n 1170 miljoen m3 drinkwater geproduceerd door waterleidingbedrijven. De hoeveelheid geproduceerd drinkwater neemt de laatste jaren licht af.

Augustus 2003 doorbrak dit beeld. Hoewel ook juni en juli warm en droog waren, was de toename van de productie van drinkwater in die maanden niet zo sterk als in augustus.

De stijging in augustus was zichtbaar bij alle soorten waterproductie. Ten opzichte van augustus 2002 werd 18 procent meer grondwater opgepompt en 9 procent meer oppervlaktewater verwerkt. De stijging bij infiltratiewater was 13 procent.

Drinkwaterproductie juni, juli, augustus

Koelwater voor industrie en elektriciteitscentrales

Industrieën en elektriciteitscentrales winnen zelf grote hoeveelheden water, respectievelijk 3,0 en 10,6 miljard m3 in 2001. Dit water, voornamelijk oppervlaktewater, wordt gebruikt als koelwater. Over 2003 zijn geen cijfers beschikbaar van de gebruikte hoeveelheden koelwater.
Overigens hielden de problemen met de elektriciteitsproductie van afgelopen zomer verband met de hoge temperatuur van het oppervlaktewater en niet met de beschikbare hoeveelheid koelwater.

Leendert Pleijsier

Bron: StatLine