Zoekresultaten

107 resultaten voor volksvertegenwoordiging
107 resultaten voor volksvertegenwoordiging

Pagina 1 van 5

Steeds meer vrouwen in Europees Parlement

Het aandeel vrouwen in het Europees parlement is de afgelopen decennia gestaag gestegen. In 1979, toen het Europees parlement voor het eerst rechtstreeks werd gekozen, was 16 procent van de...

Artikelen

Verkiezingen; historische uitslagen Europees Parlement, 1979 - 2009

Kiesgerechtigden, opkomst, totaal stemmen, ongeldige stemmen, geldige stemmen en zetelverdeling per partij; verkiezingen Europees Parlement

Cijfers

Vertrouwen Europees Parlement

In 2016 geeft een minderheid van de Nederlandse bevolking aan vertrouwen in het Europees parlement te hebben, namelijk 41 procent. Nederland staat daarmee op de vierde plek binnen de Europese Unie.

Video's

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Europees Parlement, 1994

Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling per politieke groepering van de Europees Parlementverkiezingen

Cijfers

Verkiezing Europees Parlement, 10 juni 1999

Kiesgerechtigden, opkomst en geldige stemmen per politieke groepering van de Europees Parlementverkiezingen per regio

Cijfers

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Europees Parlement, 1984

Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling per politieke groepering van de Europees Parlementverkiezingen

Cijfers

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Europees Parlement, 1989

Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling per politieke groepering van de Europees Parlementverkiezingen

Cijfers

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Europees Parlement, 1999

Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling per politieke groepering van de Europees Parlementverkiezingen

Cijfers

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Europees Parlement, 1979

Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling per politieke groepering van de Europees Parlementverkiezingen

Cijfers

De gevolgen van de hoge inflatie in 2022

In dit artikel wordt de economische ontwikkeling van Nederland in 2022 in de diverse sectoren beschreven op basis van de uitkomsten van de nationale rekeningen.

Publicaties

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Luchtverontreiniging, emissies en mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door stationaire bronnen Raffinaderijen, energiebedrijven, nijverheid, particuliere huishoudens

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Luchtverontreiniging, totale emissies op Nederlands grondgebied door stationaire en mobiele bronnen naar broncategorie

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Luchtverontreiniging emissies en parkemissiefactoren wegvervoer Nederlands grondgebied voertuigcategorie

Cijfers

De verduurzaming van de landbouw – deel II: emissies

Dit artikel gaat over de ontwikkeling van emissies door de Nederlandse landbouw in de afgelopen 25 jaar. Het artikel gaat in op de uitstoot van broeikasgassen, het overschot van stikstof en fosfor en...

Publicaties

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Invoer, uitvoer en saldo van diensten uitgesplitst naar diverse diensten- soorten en landen(groepen)

Cijfers

CBS vanaf 2016 voorzitter EU-raadswerkgroep statistiek

Nederland is vanaf 1 januari 2016 een half jaar voorzitter van de Europese Unie (EU). Directeur-generaal van CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi, is gedurende die tijd voorzitter van de EU-raadswerkgroep voor de...

Artikelen

Nederland sinds Eerste Wereldoorlog rijker dan België

Het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 verenigde twee economisch hoog ontwikkelde gebieden. Na de scheiding van 1830 industrialiseerde en groeide België veel sterker dan Nederland....

Artikelen

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

Aantal nertsen met 10 procent gedaald

In 2016 nam aantal moederdieren bij nertsenfokkerijen met 10 procent af tot 919 duizend

Artikelen

Bijna kwart niet-Nederlandse kiesgerechtigden is Pools

Ongeveer 13,5 miljoen inwoners van Nederland mogen stemmen tijdens de komende verkiezingen voor het Europees Parlement

Artikelen

Verkiezing

Gelegenheid waarbij leden in de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees Parlement of de Gemeenteraad door stemming van de kiesgerechtigde bevolking kunnen worden gekozen.

Overig

Meer innovatie, beter onderwijs en vergroening nodig om welvaart te behouden

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Maar onze welvaart lijkt op termijn niet zonder meer houdbaar te zijn

Artikelen