Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

NEC-sectoren Emissies naar lucht Perioden Emissies naar lucht (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen Ammoniak (NH3) 2022 121,2
Totaal Stationaire en mobiele bronnen Stikstofoxiden (NOx) 2022 162,2
Totaal Stationaire en mobiele bronnen Zwaveldioxide (SO2) 2022 19,6
Totaal Stationaire en mobiele bronnen NMVOS 2022 154,5
Totaal Stationaire en mobiele bronnen PM2.5 (fijn stof) 2022 14,3
Stationaire bronnen; totaal Ammoniak (NH3) 2022 117,6
Stationaire bronnen; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2022 52,3
Stationaire bronnen; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2022 19,0
Stationaire bronnen; totaal NMVOS 2022 124,1
Stationaire bronnen; totaal PM2.5 (fijn stof) 2022 11,0
Energiesector Ammoniak (NH3) 2022 0,0
Energiesector Stikstofoxiden (NOx) 2022 16,4
Energiesector Zwaveldioxide (SO2) 2022 10,7
Energiesector NMVOS 2022 5,2
Energiesector PM2.5 (fijn stof) 2022 0,2
06 Winning van aardolie en aardgas Ammoniak (NH3) 2022 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas Stikstofoxiden (NOx) 2022 1,9
06 Winning van aardolie en aardgas Zwaveldioxide (SO2) 2022 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas NMVOS 2022 1,8
06 Winning van aardolie en aardgas PM2.5 (fijn stof) 2022 0,0
192 Aardolie-industrie Ammoniak (NH3) 2022 0,0
192 Aardolie-industrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 4,8
192 Aardolie-industrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 8,6
192 Aardolie-industrie NMVOS 2022 3,1
192 Aardolie-industrie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,1
35 Energiebedrijven Ammoniak (NH3) 2022 0,0
35 Energiebedrijven Stikstofoxiden (NOx) 2022 9,6
35 Energiebedrijven Zwaveldioxide (SO2) 2022 2,2
35 Energiebedrijven NMVOS 2022 0,3
35 Energiebedrijven PM2.5 (fijn stof) 2022 0,1
Industrie en afval Ammoniak (NH3) 2022 2,5
Industrie en afval Stikstofoxiden (NOx) 2022 22,9
Industrie en afval Zwaveldioxide (SO2) 2022 7,6
Industrie en afval NMVOS 2022 29,7
Industrie en afval PM2.5 (fijn stof) 2022 3,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Ammoniak (NH3) 2022 0,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 1,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 0,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie NMVOS 2022 5,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Ammoniak (NH3) 2022 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 0,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie NMVOS 2022 0,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,0
16 Houtindustrie Ammoniak (NH3) 2022 0,0
16 Houtindustrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 0,1
16 Houtindustrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 0,0
16 Houtindustrie NMVOS 2022 0,2
16 Houtindustrie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,1
17 Papierindustrie Ammoniak (NH3) 2022 0,0
17 Papierindustrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 0,8
17 Papierindustrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 0,0
17 Papierindustrie NMVOS 2022 0,2
17 Papierindustrie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,1
18 Grafische industrie Ammoniak (NH3) 2022 0,0
18 Grafische industrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 0,0
18 Grafische industrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 0,0
18 Grafische industrie NMVOS 2022 2,6
18 Grafische industrie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,0
201 Basischemie Ammoniak (NH3) 2022 0,4
201 Basischemie Stikstofoxiden (NOx) 2022 7,4
201 Basischemie Zwaveldioxide (SO2) 2022 1,1
201 Basischemie NMVOS 2022 2,5
201 Basischemie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,3
Overige chemie, farmaceutische industrie Ammoniak (NH3) 2022 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 0,5
Overige chemie, farmaceutische industrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 0,1
Overige chemie, farmaceutische industrie NMVOS 2022 1,8
Overige chemie, farmaceutische industrie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,2
23 Bouwmaterialenindustrie Ammoniak (NH3) 2022 0,4
23 Bouwmaterialenindustrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 2,9
23 Bouwmaterialenindustrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 2,5
23 Bouwmaterialenindustrie NMVOS 2022 0,3
23 Bouwmaterialenindustrie PM2.5 (fijn stof) 2022 1,5
24 Basismetaalindustrie Ammoniak (NH3) 2022 0,0
24 Basismetaalindustrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 5,3
24 Basismetaalindustrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 3,2
24 Basismetaalindustrie NMVOS 2022 1,5
24 Basismetaalindustrie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,6
Metaalproducten- en machine-industrie Ammoniak (NH3) 2022 0,0
Metaalproducten- en machine-industrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 0,3
Metaalproducten- en machine-industrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 0,0
Metaalproducten- en machine-industrie NMVOS 2022 7,7
Metaalproducten- en machine-industrie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,2
29-30 Transportmiddelenindustrie Ammoniak (NH3) 2022 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 0,1
29-30 Transportmiddelenindustrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie NMVOS 2022 4,0
29-30 Transportmiddelenindustrie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,0
Afvalinzameling en -verwerking Ammoniak (NH3) 2022 1,3
Afvalinzameling en -verwerking Stikstofoxiden (NOx) 2022 3,6
Afvalinzameling en -verwerking Zwaveldioxide (SO2) 2022 0,3
Afvalinzameling en -verwerking NMVOS 2022 0,5
Afvalinzameling en -verwerking PM2.5 (fijn stof) 2022 0,0
22, 31-32 Overige industrie Ammoniak (NH3) 2022 0,0
22, 31-32 Overige industrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 0,1
22, 31-32 Overige industrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 0,0
22, 31-32 Overige industrie NMVOS 2022 2,3
22, 31-32 Overige industrie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Het CBS is overgegaan op een nieuwe indeling van emissiebronnen.
De tabel bevat jaarcijfers over de emissies van een aantal luchtverontreinigende stoffen in Nederland zoals die zijn berekend volgens de Europese NEC-richtlijnen.

In 2001 is door het Europees Parlement en de Raad van Europa een richtlijn opgesteld betreffende nationale emissieplafonds voor grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Men noemt de richtlijn kortweg de NEC-richtlijn. NEC staat voor 'National Emission Ceilings'. Tot 2020 bepaalde de richtlijn voor iedere lidstaat de maximale hoeveelheid van een aantal luchtverontreinigende stoffen die jaarlijks mocht worden uitgestoten. Met ingang van 2020 is de systematiek van nationale emissieplafonds vervangen door één van nationale emissiereductieverplichtingen.
De richtlijnen hebben betrekking op zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3), vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS) en fijn stof PM2,5 (deeltjes met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer).
De emissies, uitgedrukt in kilogrammen, zijn uitgesplitst naar NEC-sectoren: Energie, Vervoer, Industrie, Landbouw, Afval en Overige stationaire en mobiele bronnen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.
Door onvoldoende kwaliteit van de gegevens worden de jaren 1991 tot en met 1994 en 1996 tot en met 1999 niet getoond.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2022 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar, in het eerste kwartaal, de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2023 worden in september 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Emissies naar lucht
De emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland; uitgedrukt in kilogrammen en uitgesplitst naar NEC-sectoren.