Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Bronnen Emissies Perioden Emissies, Nederlands grondgebied (mln kg)
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2021* 38.300,0
Mobiele bronnen; totaal Koolmonoxide (CO) 2021* 301,5
Mobiele bronnen; totaal VOS door verbranding 2021* 41,3
Mobiele bronnen; totaal VOS door verdamping 2021* 3,6
Mobiele bronnen; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021* 44,9
Mobiele bronnen; totaal Methaan (CH4) 2021* 4,1
Mobiele bronnen; totaal NMVOS 2021* 40,8
Mobiele bronnen; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2021* 221,2
Mobiele bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2021* 1,5
Mobiele bronnen; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2021* 4,0
Mobiele bronnen; totaal PM10 (fijn stof) 2021* 8,2
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Kooldioxide (CO2) 2021* 31.400,0
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Koolmonoxide (CO) 2021* 253,3
Totaal binnenlands verkeer en vervoer VOS door verbranding 2021* 34,7
Totaal binnenlands verkeer en vervoer VOS door verdamping 2021* 3,6
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021* 38,4
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Methaan (CH4) 2021* 2,8
Totaal binnenlands verkeer en vervoer NMVOS 2021* 35,5
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Stikstofoxiden (NOx) 2021* 118,8
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Distikstofoxide (N20) 2021* 1,4
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Zwaveldioxide (SO2) 2021* 1,6
Totaal binnenlands verkeer en vervoer PM10 (fijn stof) 2021* 5,3
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2021* 26.600,0
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2021* 217,3
Wegverkeer; totaal VOS door verbranding 2021* 30,2
Wegverkeer; totaal VOS door verdamping 2021* 1,9
Wegverkeer; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021* 32,1
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2021* 2,6
Wegverkeer; totaal NMVOS 2021* 29,5
Wegverkeer; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2021* 58,1
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2021* 1,3
Wegverkeer; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2021* 0,2
Wegverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2021* 3,6
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2021* 14.800,0
Wegverkeer; personenauto's Koolmonoxide (CO) 2021* 159,0
Wegverkeer; personenauto's VOS door verbranding 2021* 13,0
Wegverkeer; personenauto's VOS door verdamping 2021* 0,9
Wegverkeer; personenauto's Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021* 14,0
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2021* 1,6
Wegverkeer; personenauto's NMVOS 2021* 12,4
Wegverkeer; personenauto's Stikstofoxiden (NOx) 2021* 19,1
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2021* 0,8
Wegverkeer; personenauto's Zwaveldioxide (SO2) 2021* 0,1
Wegverkeer; personenauto's PM10 (fijn stof) 2021* 1,9
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2021* 11.000,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Koolmonoxide (CO) 2021* 9,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verbranding 2021* 7,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verdamping 2021* 0,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021* 7,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Methaan (CH4) 2021* 0,5
Wegverkeer; vrachtvoertuigen NMVOS 2021* 6,6
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Stikstofoxiden (NOx) 2021* 37,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2021* 0,5
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Zwaveldioxide (SO2) 2021* 0,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM10 (fijn stof) 2021* 1,5
Wegverkeer; overig Kooldioxide (CO2) 2021* 900,0
Wegverkeer; overig Koolmonoxide (CO) 2021* 49,2
Wegverkeer; overig VOS door verbranding 2021* 10,0
Wegverkeer; overig VOS door verdamping 2021* 1,0
Wegverkeer; overig Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021* 11,0
Wegverkeer; overig Methaan (CH4) 2021* 0,5
Wegverkeer; overig NMVOS 2021* 10,5
Wegverkeer; overig Stikstofoxiden (NOx) 2021* 2,0
Wegverkeer; overig Distikstofoxide (N20) 2021* 0,0
Wegverkeer; overig Zwaveldioxide (SO2) 2021* 0,0
Wegverkeer; overig PM10 (fijn stof) 2021* 0,2
Binnenvaart; totaal Kooldioxide (CO2) 2021* 2.000,0
Binnenvaart; totaal Koolmonoxide (CO) 2021* 30,7
Binnenvaart; totaal VOS door verbranding 2021* 2,9
Binnenvaart; totaal VOS door verdamping 2021* 1,6
Binnenvaart; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021* 4,5
Binnenvaart; totaal Methaan (CH4) 2021* 0,1
Binnenvaart; totaal NMVOS 2021* 4,4
Binnenvaart; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2021* 25,7
Binnenvaart; totaal Distikstofoxide (N20) 2021* 0,0
Binnenvaart; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2021* 0,0
Binnenvaart; totaal PM10 (fijn stof) 2021* 0,8
Binnenvaart; personenvervoer Kooldioxide (CO2) 2021* 100,0
Binnenvaart; personenvervoer Koolmonoxide (CO) 2021* 0,4
Binnenvaart; personenvervoer VOS door verbranding 2021* 0,2
Binnenvaart; personenvervoer VOS door verdamping 2021* 0,0
Binnenvaart; personenvervoer Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021* 0,2
Binnenvaart; personenvervoer Methaan (CH4) 2021* 0,0
Binnenvaart; personenvervoer NMVOS 2021* 0,2
Binnenvaart; personenvervoer Stikstofoxiden (NOx) 2021* 1,9
Binnenvaart; personenvervoer Distikstofoxide (N20) 2021* 0,0
Binnenvaart; personenvervoer Zwaveldioxide (SO2) 2021* 0,0
Binnenvaart; personenvervoer PM10 (fijn stof) 2021* 0,1
Binnenvaart; vrachtvervoer Kooldioxide (CO2) 2021* 1.700,0
Binnenvaart; vrachtvervoer Koolmonoxide (CO) 2021* 5,1
Binnenvaart; vrachtvervoer VOS door verbranding 2021* 1,1
Binnenvaart; vrachtvervoer VOS door verdamping 2021* 1,5
Binnenvaart; vrachtvervoer Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021* 2,6
Binnenvaart; vrachtvervoer Methaan (CH4) 2021* 0,0
Binnenvaart; vrachtvervoer NMVOS 2021* 2,6
Binnenvaart; vrachtvervoer Stikstofoxiden (NOx) 2021* 21,9
Binnenvaart; vrachtvervoer Distikstofoxide (N20) 2021* 0,0
Binnenvaart; vrachtvervoer Zwaveldioxide (SO2) 2021* 0,0
Binnenvaart; vrachtvervoer PM10 (fijn stof) 2021* 0,6
Binnenvaart; recreatievaartuigen Kooldioxide (CO2) 2021* 200,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2). Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2020 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 september 2022:
Toevoeging voorlopige cijfers 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 1990 tot en met 2021 worden in februari 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Emissies, Nederlands grondgebied
De feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (gebied dat zich bevindt tussen de laagwaterlijn en een waterdiepte van 200 meter, maar maximaal 200 mijl uit de kust).
Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik.