Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen, 1990-2021

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen, 1990-2021

Bronnen Emissies Perioden Emissies, Nederlands grondgebied (mln kg)
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2021 38.100,0
Mobiele bronnen; totaal Koolmonoxide (CO) 2021 285,6
Mobiele bronnen; totaal VOS door verbranding 2021 36,3
Mobiele bronnen; totaal VOS door verdamping 2021 3,2
Mobiele bronnen; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021 39,5
Mobiele bronnen; totaal Methaan (CH4) 2021 3,8
Mobiele bronnen; totaal NMVOS 2021 35,7
Mobiele bronnen; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2021 217,2
Mobiele bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2021 1,4
Mobiele bronnen; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2021 3,9
Mobiele bronnen; totaal PM10 2021 8,2
Mobiele bronnen; totaal PM2.5 (fijn stof) 2021 5,8
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Kooldioxide (CO2) 2021 30.800,0
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Koolmonoxide (CO) 2021 226,5
Totaal binnenlands verkeer en vervoer VOS door verbranding 2021 29,2
Totaal binnenlands verkeer en vervoer VOS door verdamping 2021 3,2
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021 32,4
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Methaan (CH4) 2021 2,6
Totaal binnenlands verkeer en vervoer NMVOS 2021 29,8
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Stikstofoxiden (NOx) 2021 113,4
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Distikstofoxide (N20) 2021 1,3
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Zwaveldioxide (SO2) 2021 1,5
Totaal binnenlands verkeer en vervoer PM10 2021 5,1
Totaal binnenlands verkeer en vervoer PM2.5 (fijn stof) 2021 2,8
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2021 26.400,0
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2021 196,0
Wegverkeer; totaal VOS door verbranding 2021 25,2
Wegverkeer; totaal VOS door verdamping 2021 2,0
Wegverkeer; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021 27,1
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2021 2,3
Wegverkeer; totaal NMVOS 2021 24,7
Wegverkeer; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2021 57,3
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2021 1,2
Wegverkeer; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2021 0,2
Wegverkeer; totaal PM10 2021 3,5
Wegverkeer; totaal PM2.5 (fijn stof) 2021 1,3
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2021 14.900,0
Wegverkeer; personenauto's Koolmonoxide (CO) 2021 151,7
Wegverkeer; personenauto's VOS door verbranding 2021 12,2
Wegverkeer; personenauto's VOS door verdamping 2021 1,0
Wegverkeer; personenauto's Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021 13,2
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2021 1,5
Wegverkeer; personenauto's NMVOS 2021 11,7
Wegverkeer; personenauto's Stikstofoxiden (NOx) 2021 18,7
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2021 0,7
Wegverkeer; personenauto's Zwaveldioxide (SO2) 2021 0,1
Wegverkeer; personenauto's PM10 2021 1,9
Wegverkeer; personenauto's PM2.5 (fijn stof) 2021 0,6
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2021 10.800,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Koolmonoxide (CO) 2021 9,2
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verbranding 2021 7,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verdamping 2021 0,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021 7,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Methaan (CH4) 2021 0,5
Wegverkeer; vrachtvoertuigen NMVOS 2021 6,6
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Stikstofoxiden (NOx) 2021 36,8
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2021 0,5
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Zwaveldioxide (SO2) 2021 0,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM10 2021 1,4
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM2.5 (fijn stof) 2021 0,6
Wegverkeer; overig Kooldioxide (CO2) 2021 800,0
Wegverkeer; overig Koolmonoxide (CO) 2021 35,2
Wegverkeer; overig VOS door verbranding 2021 5,8
Wegverkeer; overig VOS door verdamping 2021 1,0
Wegverkeer; overig Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021 6,8
Wegverkeer; overig Methaan (CH4) 2021 0,3
Wegverkeer; overig NMVOS 2021 6,4
Wegverkeer; overig Stikstofoxiden (NOx) 2021 1,7
Wegverkeer; overig Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
Wegverkeer; overig Zwaveldioxide (SO2) 2021 0,0
Wegverkeer; overig PM10 2021 0,2
Wegverkeer; overig PM2.5 (fijn stof) 2021 0,1
Binnenvaart; totaal Kooldioxide (CO2) 2021 1.900,0
Binnenvaart; totaal Koolmonoxide (CO) 2021 25,5
Binnenvaart; totaal VOS door verbranding 2021 2,5
Binnenvaart; totaal VOS door verdamping 2021 1,2
Binnenvaart; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021 3,7
Binnenvaart; totaal Methaan (CH4) 2021 0,1
Binnenvaart; totaal NMVOS 2021 3,7
Binnenvaart; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2021 24,1
Binnenvaart; totaal Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
Binnenvaart; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2021 0,0
Binnenvaart; totaal PM10 2021 0,8
Binnenvaart; totaal PM2.5 (fijn stof) 2021 0,7
Binnenvaart; personenvervoer Kooldioxide (CO2) 2021 100,0
Binnenvaart; personenvervoer Koolmonoxide (CO) 2021 0,4
Binnenvaart; personenvervoer VOS door verbranding 2021 0,2
Binnenvaart; personenvervoer VOS door verdamping 2021 0,0
Binnenvaart; personenvervoer Vluchtige organische stoffen (VOS) 2021 0,2
Binnenvaart; personenvervoer Methaan (CH4) 2021 0,0
Binnenvaart; personenvervoer NMVOS 2021 0,2
Binnenvaart; personenvervoer Stikstofoxiden (NOx) 2021 1,8
Binnenvaart; personenvervoer Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
Binnenvaart; personenvervoer Zwaveldioxide (SO2) 2021 0,0
Binnenvaart; personenvervoer PM10 2021 0,1
Binnenvaart; personenvervoer PM2.5 (fijn stof) 2021 0,1
Binnenvaart; vrachtvervoer Kooldioxide (CO2) 2021 1.600,0
Binnenvaart; vrachtvervoer Koolmonoxide (CO) 2021 4,7
Binnenvaart; vrachtvervoer VOS door verbranding 2021 1,0
Binnenvaart; vrachtvervoer VOS door verdamping 2021 1,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2). Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Emissies, Nederlands grondgebied
De feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (gebied dat zich bevindt tussen de laagwaterlijn en een waterdiepte van 200 meter, maar maximaal 200 mijl uit de kust).
Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik.