Internationaliseringsmonitor 2022 2e kwartaal: Belemmeringen dienstenhandel

Voorpagina Internationaliseringsmonitor editie 2022-II Over dienstenhandel: ontwikkelingen en belemmeringen
In deze editie van de Internationaliseringsmonitor bieden we inzicht in de internationale handel van diensten: hoe heeft die zich de afgelopen jaren ontwikkeld en tegen welke barrières lopen bedrijven aan die willen starten met dienstenexport of deze willen gaan uitbreiden?
In deze editie van de Internationaliseringsmonitor bieden we inzicht in de internationale handel van diensten: hoe heeft die zich de afgelopen jaren ontwikkeld, en welke rol spelen diensten in de Nederlandse productie van goederen en diensten en de export daarvan? Welke factoren kunnen dienstenhandel belemmeren en in welke mate lopen bedrijven die willen gaan starten met export van diensten of hun dienstenexport willen uitbreiden hier tegenaan?

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt vier keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.