Auteur: Charlotte Brand

De verduurzaming van de landbouw – deel II: emissies

Over deze publicatie

Dit is het tweede en laatste artikel in een reeks van twee artikelen. In deze reeks wordt vanuit milieuoogpunt gekeken naar de ontwikkeling van de landbouw in de afgelopen 25 jaar. Deel I ging over de productie en het verbruik van de landbouw. In dit artikel staan de emissies door de landbouw centraal. Concreet komen broeikasgasuitstoot, het overschot van stikstof en fosfor en de emissie van fijnstof aan bod. De uitstoot van broeikasgassen daalde in het begin van het tijdvak, waarna de daling stagneerde. Hetzelfde geldt voor het stikstoverschot. Het fosforoverschot daalde sterk. De uitstoot van fijnstof door mobiele werktuigen daalde, en de uitstoot door stationaire bronnen steeg. Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de natuur: de natuur ging in agrarisch gebied en in natuurgebieden sinds 1995 achteruit.