Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Transacties Overheidsfuncties Sectoren Perioden Overheidsuitgaven en bestedingen (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2020* 384.443
Totaal overheidsuitgaven Totaal Centrale overheid 2020* 251.555
Totaal overheidsuitgaven Totaal Rijksoverheid 2020* 242.358
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overige centrale overheid 2020* 28.633
Totaal overheidsuitgaven Totaal Lokale overheid 2020* 111.997
Totaal overheidsuitgaven Totaal Socialezekerheidsfondsen 2020* 151.299
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2020* 32.978
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Centrale overheid 2020* 65.127
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Rijksoverheid 2020* 65.369
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overige centrale overheid 2020* 4.220
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Lokale overheid 2020* 5.921
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Overheid 2020* 14.987
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Centrale overheid 2020* 12.120
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Rijksoverheid 2020* 12.163
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Overige centrale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Lokale overheid 2020* 2.907
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Overheid 2020* 3.979
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Centrale overheid 2020* 3.992
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Rijksoverheid 2020* 4.054
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Overige centrale overheid 2020* 51
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Lokale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Overheid 2020* 3.009
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Centrale overheid 2020* 1.493
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Rijksoverheid 2020* 1.435
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Overige centrale overheid 2020* 241
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Lokale overheid 2020* 1.586
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Overheid 2020* 4.130
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Centrale overheid 2020* 4.130
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Rijksoverheid 2020* 4.392
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Overige centrale overheid 2020* 3.821
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Lokale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Overheid 2020* 40
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Centrale overheid 2020* 40
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Rijksoverheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Overige centrale overheid 2020* 40
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Lokale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Overheid 2020* 54
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Centrale overheid 2020* 1
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Rijksoverheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Overige centrale overheid 2020* 1
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Lokale overheid 2020* 55
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2020* 6.779
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Centrale overheid 2020* 5.463
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Rijksoverheid 2020* 5.437
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overige centrale overheid 2020* 66
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Lokale overheid 2020* 1.373
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Overheid 2020*
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Centrale overheid 2020* 37.888
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Rijksoverheid 2020* 37.888
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Overige centrale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Lokale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2020* 10.701
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Centrale overheid 2020* 10.720
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Rijksoverheid 2020* 10.722
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overige centrale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Lokale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Overheid 2020* 9.926
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Centrale overheid 2020* 9.945
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Rijksoverheid 2020* 9.945
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Overige centrale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Lokale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Centrale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Rijksoverheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Overige centrale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Lokale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Overheid 2020* 273
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Centrale overheid 2020* 273
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Rijksoverheid 2020* 273
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Overige centrale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Lokale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Overheid 2020* 131
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Centrale overheid 2020* 131
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Rijksoverheid 2020* 133
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Overige centrale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Lokale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Overheid 2020* 371
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Centrale overheid 2020* 371
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Rijksoverheid 2020* 371
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Overige centrale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Lokale overheid 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2020* 15.853
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Centrale overheid 2020* 13.497
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Rijksoverheid 2020* 12.928
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overige centrale overheid 2020* 7.353
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven en consumptieve bestedingen van de sector overheid naar overheidsfunctie. De indeling van de overheidsfuncties is vastgelegd in de 'Classification of the Functions of Government' (COFOG 99). Op basis van de COFOG-indeling wordt de verdeling naar collectieve en individualiseerbare overheidsconsumptie bepaald. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de overheid totaal tellen deze onderlinge stromen echter niet mee. Omdat het betalingen van de overheid aan de overheid zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2020 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2019 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 18 maart 2022:
De uitgaven van de sector Rijksoverheid aan sociale uitkeringen (D.62) binnen de hoofdfunctie onderwijs (COFOG-hoofdgroep 9) in het verslagjaar 2019 zijn gecorrigeerd. Door een verwerkingsfout waren de bedragen binnen de hoofdfunctie onderwijs verkeerd aan functies toegekend. Het totaal aan sociale uitkeringen van de Rijksoverheid op de hoofdfunctie onderwijs in 2019 is ongewijzigd gebleven.

Wijzigingen per 26 november 2021:
De voorlopige cijfers voor 2020 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2019 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in de tweede helft van het jaar na het laatste verslagjaar gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven en bestedingen
Overheidsuitgaven en consumptieve bestedingen.

De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.

De overheidsconsumptie wordt berekend uit de output minus verkoop van goederen en diensten plus de sociale overdrachten in natura via marktproducenten. Output van de overheid wordt bepaald vanuit de som van de kosten: Beloning van werknemers, intermediair verbruik, afschrijvingen, betaalde niet-productgebonden belastingen minus de ontvangen niet-productgebonden subsidies.