Landbouw en visserij; 1899 - 1999

Landbouw en visserij; 1899 - 1999

Jaren Veehouderij Veestapel Eenden (x 1 000) Veehouderij Veestapel Kalkoenen (x 1 000)
1999 1.077 1.438
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Landbouwbedrijven, arbeidskrachten, grondgebruik, akkerbouwgewassen,
veilingaanvoer, veehouderij, mestproductie, kunstmestgebruik, prijzen
1899- 1999.
Gewijzigd op 30 januari 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Veehouderij
Veestapel
Eenden
Kalkoenen