Landbouw; bedrijfstype, regio, 1992 - 2000

Landbouw; bedrijfstype, regio, 1992 - 2000

Bedrijfstype Regio Perioden Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Veestapel Grootvee-eenheden (groot_vee-een_he_den) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Veestapel Rundvee (absoluut) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Veestapel Varkens (absoluut) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Veestapel Paarden of pony's (absoluut) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Veestapel Kippen (absoluut) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Veestapel Eenden of kalkoenen of overig pluimvee (absoluut) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Veestapel Schapen of geiten (absoluut) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Veestapel Konijnen of edelpelsdieren (absoluut)
Alle bedrijfstypen Nederland 2000 5.293.235 4.070.240 13.117.817 118.244 104.014.665 2.798.543 1.486.459 1.071.930
Alle bedrijfstypen Noord-Nederland 2000 860.401 926.046 568.195 23.575 18.885.856 252.830 433.004 126.740
Alle bedrijfstypen Oost-Nederland 2000 1.810.412 1.620.365 4.358.841 39.613 32.287.858 1.102.617 319.631 219.142
Alle bedrijfstypen West-Nederland 2000 612.725 626.825 725.563 20.586 6.576.454 71.201 523.957 83.949
Alle bedrijfstypen Zuid-Nederland 2000 2.009.698 897.004 7.465.218 34.470 46.264.497 1.371.895 209.867 642.099
Alle bedrijfstypen Groningen 2000 185.765 180.262 155.031 4.505 5.548.208 147.835 110.118 7.691
Alle bedrijfstypen Friesland 2000 439.659 520.434 129.433 11.173 6.674.687 36.645 266.350 106.799
Alle bedrijfstypen Drenthe 2000 234.977 225.350 283.731 7.897 6.662.961 68.350 56.536 12.250
Alle bedrijfstypen Overijssel 2000 723.041 616.146 1.726.409 15.135 10.218.785 106.178 107.611 49.195
Alle bedrijfstypen Flevoland 2000 66.217 56.965 50.818 1.594 2.069.829 158.350 15.095 9.750
Alle bedrijfstypen Gelderland 2000 1.021.154 947.254 2.581.614 22.884 19.999.244 838.089 196.925 160.197
Alle bedrijfstypen Utrecht 2000 202.052 207.693 358.238 5.250 1.791.186 62.050 82.611 10.148
Alle bedrijfstypen Noord-Holland 2000 142.758 160.110 33.726 6.072 1.461.629 592 240.226 450
Alle bedrijfstypen Zuid-Holland 2000 199.504 208.709 221.015 7.193 1.369.578 415 150.158 49.328
Alle bedrijfstypen Zeeland 2000 68.411 50.313 112.584 2.071 1.954.061 8.144 50.962 24.023
Alle bedrijfstypen Noord-Brabant 2000 1.493.324 724.173 5.714.788 24.934 29.113.756 424.355 164.711 546.168
Alle bedrijfstypen Limburg 2000 516.374 172.831 1.750.430 9.536 17.150.741 947.540 45.156 95.931
Alle bedrijfstypen Bouwhoek en Hogeland 2000 99.654 102.971 23.127 2.031 2.505.548 21.150 105.314 4.400
Alle bedrijfstypen Veenkoloniën en Oldambt 2000 189.265 144.786 254.844 5.355 8.122.981 136.200 57.564 290
Alle bedrijfstypen Noordelijk weidegebied 2000 678.250 809.829 400.790 17.888 8.687.127 130.779 310.802 121.028
Alle bedrijfstypen Oostelijk veehouderijgebied 2000 1.143.681 864.081 3.183.256 25.446 16.739.870 121.356 148.955 132.064
Alle bedrijfstypen Centraal veehouderijgebied 2000 421.232 496.921 924.857 7.322 11.139.260 769.405 61.748 60.296
Alle bedrijfstypen IJsselmeerpolders 2000 74.140 63.653 51.786 1.756 2.514.560 158.400 19.897 9.750
Alle bedrijfstypen Westelijk Holland 2000 140.654 150.783 85.755 7.021 1.194.365 627 191.542 10.301
Alle bedrijfstypen Waterland en Droogmakerijen 2000 46.786 55.157 6.270 1.642 178.393 102 83.715 -
Alle bedrijfstypen Hollands/Utrechts weidegebied 2000 226.405 256.439 264.559 5.472 1.255.946 2.223 138.761 32.407
Alle bedrijfstypen Rivierengebied 2000 203.732 193.770 356.380 7.292 3.291.339 106.737 92.406 45.132
Alle bedrijfstypen Zuidwestelijk akkerbouwgebied 2000 117.669 83.292 201.565 4.120 3.290.248 25.643 89.857 38.357
Alle bedrijfstypen Zuidwest Brabant 2000 92.398 72.344 253.594 3.215 1.330.590 45 16.024 6.590
Alle bedrijfstypen Zuidelijk veehouderijgebied 2000 1.815.915 728.221 7.047.361 27.754 43.524.388 1.313.876 155.517 610.115
Alle bedrijfstypen Zuid-Limburg 2000 43.454 47.993 63.673 1.930 240.050 12.000 14.357 1.200
Bedrijven zonder cultuurgrond Nederland 2000 243.691 46.086 636.879 4.928 15.488.965 399.971 21.714 198.552
Bedrijven zonder cultuurgrond Noord-Nederland 2000 27.178 7.188 33.712 635 2.392.445 40.000 7.256 10.259
Bedrijven zonder cultuurgrond Oost-Nederland 2000 70.456 24.981 152.233 1.711 4.484.343 249.271 5.187 28.211
Bedrijven zonder cultuurgrond West-Nederland 2000 13.388 5.213 31.828 1.233 807.110 - 4.302 18.958
Bedrijven zonder cultuurgrond Zuid-Nederland 2000 132.668 8.704 419.106 1.349 7.805.067 110.700 4.969 141.124
Bedrijven zonder cultuurgrond Groningen 2000 6.002 1.582 6.965 166 455.650 40.000 677 1.470
Bedrijven zonder cultuurgrond Friesland 2000 9.781 3.727 10.436 302 722.783 - 4.964 4.159
Bedrijven zonder cultuurgrond Drenthe 2000 11.395 1.879 16.311 167 1.214.012 - 1.615 4.630
Bedrijven zonder cultuurgrond Overijssel 2000 20.490 2.952 52.754 479 1.390.907 10.200 1.629 5.758
Bedrijven zonder cultuurgrond Flevoland 2000 3.651 1 7.805 5 242.250 14.050 1.478 -
Bedrijven zonder cultuurgrond Gelderland 2000 46.315 22.028 91.674 1.227 2.851.186 225.021 2.080 22.453
Bedrijven zonder cultuurgrond Utrecht 2000 3.860 1.715 9.395 541 189.250 - 709 3.200
Bedrijven zonder cultuurgrond Noord-Holland 2000 2.315 824 1.746 60 211.550 - 2.473 -
Bedrijven zonder cultuurgrond Zuid-Holland 2000 4.217 1.393 11.648 593 229.610 - 660 5.695
Bedrijven zonder cultuurgrond Zeeland 2000 2.996 1.281 9.039 39 176.700 - 460 10.063
Bedrijven zonder cultuurgrond Noord-Brabant 2000 86.290 7.406 293.517 842 4.878.600 45.850 4.413 110.390
Bedrijven zonder cultuurgrond Limburg 2000 46.378 1.298 125.589 507 2.926.467 64.850 556 30.734
Bedrijven zonder cultuurgrond Bouwhoek en Hogeland 2000 3.014 693 2.731 34 258.500 - 1.203 2.020
Bedrijven zonder cultuurgrond Veenkoloniën en Oldambt 2000 8.750 686 10.462 107 860.000 40.000 1.132 -
Bedrijven zonder cultuurgrond Noordelijk weidegebied 2000 15.807 5.715 27.307 642 1.140.645 - 6.278 8.239
Bedrijven zonder cultuurgrond Oostelijk veehouderijgebied 2000 31.392 5.248 93.099 1.133 2.015.913 10.200 1.456 14.958
Bedrijven zonder cultuurgrond Centraal veehouderijgebied 2000 28.785 19.752 38.325 382 1.655.430 201.521 611 10.853
Bedrijven zonder cultuurgrond IJsselmeerpolders 2000 3.919 1 7.805 5 286.950 14.050 1.478 -
Bedrijven zonder cultuurgrond Westelijk Holland 2000 2.415 1.248 6.777 409 121.760 - 1.534 1.295
Bedrijven zonder cultuurgrond Waterland en Droogmakerijen 2000 801 448 - 5 72.000 - 1.027 -
Bedrijven zonder cultuurgrond Hollands/Utrechts weidegebied 2000 4.037 1.235 10.948 163 236.550 - 1.148 -
Bedrijven zonder cultuurgrond Rivierengebied 2000 8.520 1.043 15.051 451 744.450 23.500 409 14.800
Bedrijven zonder cultuurgrond Zuidwestelijk akkerbouwgebied 2000 5.031 1.358 10.583 313 356.629 - 469 19.463
Bedrijven zonder cultuurgrond Zuidwest Brabant 2000 7.024 2.794 21.597 59 265.950 - - 3.880
Bedrijven zonder cultuurgrond Zuidelijk veehouderijgebied 2000 123.273 5.272 388.560 1.066 7.465.938 110.700 4.549 123.044
Bedrijven zonder cultuurgrond Zuid-Limburg 2000 922 593 3.634 159 8.250 - 420 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Nederland 2000 47.672 12.143 182.031 962 2.048.591 44.714 7.960 59.613
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Noord-Nederland 2000 3.041 603 10.118 95 174.650 - 516 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Oost-Nederland 2000 15.553 8.544 64.530 402 364.651 14.750 5.195 13.492
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond West-Nederland 2000 4.940 525 19.470 121 184.850 - 1.149 19.975
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zuid-Nederland 2000 24.138 2.471 87.913 344 1.324.440 29.964 1.100 26.146
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Groningen 2000 631 16 3.068 43 48.000 - 195 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Friesland 2000 325 269 1.768 21 - - 300 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Drenthe 2000 2.085 318 5.282 31 126.650 - 21 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Overijssel 2000 4.344 1.402 20.184 126 72.750 - 1.643 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Flevoland 2000 - - - - - - 3 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Gelderland 2000 11.209 7.142 44.346 276 291.901 14.750 3.549 13.492
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Utrecht 2000 2.458 434 10.588 27 96.380 - 505 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Noord-Holland 2000 507 20 - 18 78.000 - 390 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zuid-Holland 2000 1.635 33 7.056 72 10.430 - 253 19.975
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zeeland 2000 340 38 1.826 4 40 - 1 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Noord-Brabant 2000 17.161 2.070 78.268 243 654.490 114 1.080 21.856
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Limburg 2000 6.977 401 9.645 101 669.950 29.850 20 4.290
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Bouwhoek en Hogeland 2000 28 8 25 5 - - 300 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Veenkoloniën en Oldambt 2000 1.602 186 4.113 47 119.200 - 52 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Noordelijk weidegebied 2000 1.937 1.296 6.113 54 85.900 - 586 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Oostelijk veehouderijgebied 2000 8.482 1.379 37.042 211 239.421 - 1.343 6.193
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Centraal veehouderijgebied 2000 7.137 6.248 29.516 157 148.060 14.750 2.790 2.000
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond IJsselmeerpolders 2000 - - - - - - 3 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Westelijk Holland 2000 1.547 35 5.166 73 87.500 - 286 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Waterland en Droogmakerijen 2000 25 12 - 2 - - 234 -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Hollands/Utrechts weidegebied 2000 1.414 436 6.168 22 32.000 - 409 19.975
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Rivierengebied 2000 989 45 4.015 28 11.100 - 758 5.299
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zuidwestelijk akkerbouwgebied 2000 540 38 2.688 29 1.360 114 116 1.934
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zuidwest Brabant 2000 454 763 181 23 12.700 - 4 1.000
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zuidelijk veehouderijgebied 2000 23.517 1.697 87.004 295 1.311.350 29.850 1.079 23.212
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zuid-Limburg 2000 - - - 16 - - - -
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond Nederland 2000 130.789 53.531 498.702 2.459 5.204.658 112.124 11.579 111.476
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond Noord-Nederland 2000 7.974 3.441 27.552 159 394.390 48.005 1.754 10.471
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond Oost-Nederland 2000 44.716 38.445 166.605 924 1.439.430 11.500 2.261 26.662
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond West-Nederland 2000 4.650 1.157 15.584 322 265.075 6.600 1.556 500
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond Zuid-Nederland 2000 73.449 10.488 288.961 1.054 3.105.763 46.019 6.008 73.843
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond Groningen 2000 2.537 1.138 8.631 32 135.240 37.685 144 3.191
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond Friesland 2000 3.070 1.604 14.129 90 73.600 10.320 1.315 2.380
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De Landbouwtelling heeft twee doelen, statistiek en administratie. Van de
verzamelde gegevens (o.a. geteelde gewassen, veestapel en arbeidskrachten)
worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) overzichten van de
Nederlandse landbouwsector samengesteld. Deze gegevens worden voor
onderzoek en door de politiek (nationaal en internationaal) gebruikt.
Het invullen van de Landbouwtelling is wettelijk verplicht.

Onderwerpen:
1. Aantallen land- en tuinbouwbedrijven
2. Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten

Selectiedimensies:
1. Bedrijfstype: bedrijfsgrootte in areaal cultuurgrond
bedrijfstype in nge-klassen
bedrijven naar hoofdbedrijfstypen
bedrijven naar bedrijfstypen (uitgebreid)
2. Regio: Nederland totaal
Landsdelen
Provincies
Groepen van landbouwgebieden
3. Jaren: 1992 - 2000

Verslagperiode: 1992 - 2000.

Frequentie: stopgezet.

Wijzigingen t.o.v. vorige versie:
De jaren vanaf 2000 zijn in de nieuwe tabellenset opgenomen, en uit deze
tabel verwijderd.

Met ingang van 2006 zijn de diverse inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.
Voor de volgtijdelijke vergelijkbaarheid zijn de jaren vanaf 2000
herberekend conform 2006. Zie de nieuwe tabellenset voor nadere
toelichting.

Toelichting onderwerpen

Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten
Veestapel
De uitbraak van de varkenspest in februari 1997 en de daarop
volgende ruimingen zijn van invloed geweest op de cijfers omtrent de
omvang van de varkensstapel.
De uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ) in maart 2001 en de daarop
volgende ruimingen zijn van invloed geweest op de cijfers omtrent de
omvang van de veestapel.
De uitbraak van de vogelpest in maart 2003 en de daarop volgende ruimingen
zijn van invloed geweest op de cijfers omtrent de omvang van de
pluimveestapel. In de periode maart 2003 tot en met juni 2003 zijn
ongeveer 27 miljoen pluimveedieren geruimd.
Grootvee-eenheden
Grootvee-eenheden wordt afgekort als GVE. Een GVE is een maat voor de
fosfaatbelasting van de veestapel van een bedrijf. Deze fosfaatnorm is
vastgesteld volgens de MINAS-wetgeving uit 1998.
De fosfaatbelasting van 1 melkkoe is op 1 gesteld. Voorbeeld: Een leghen
van 18 weken en ouder heeft een GVE-norm van 0,012. Dat betekent dat de
mest van 83 (1:0,012) leghennen bij elkaar evenveel fosfaat bevat als de
mest van 1 melkkoe.
Rundvee
De uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ) in maart 2001 en de daarop
volgende ruimingen zijn van invloed geweest op de cijfers omtrent de
omvang van de veestapel.
Varkens
De uitbraak van de varkenspest in februari 1997 en de daarop
volgende ruimingen zijn van invloed geweest op de cijfers omtrent de
omvang van de varkensstapel.
Paarden of pony's
Kippen
De uitbraak van de vogelpest in maart 2003 en de daarop volgende ruimingen
zijn van invloed geweest op de cijfers omtrent de omvang van de
pluimveestapel. In de periode maart 2003 tot en met juni 2003 zijn
ongeveer 27 miljoen pluimveedieren geruimd.
Eenden of kalkoenen of overig pluimvee
Schapen of geiten
Konijnen of edelpelsdieren