Zoekresultaten

217 resultaten voor sportvelden
217 resultaten voor sportvelden

Pagina 7 van 9

Financiële en algemene gegevens bouwnijverheid

Bedrijven, werknemers, productie, verbruik, toegevoegde waarde, en bedrijfsresultaten in de bouwnijverheid.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2015

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kosten grond-, water- en wegenbouw (GWW)

Gemaakte kosten GWW - werken totaal, klein onderhoud en kapitaalswerken, uitgevoerd in eigen beheer of uitbesteed.

Cijfers
Artikelen

Onze historie

Het CBS werd op 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen.

Overig
Artikelen

Bodemgebruik in Nederland: 1989;1993;1996

Oppervlakte bossen, bebouwde grond, verkeersvoorzieningen, recreatie, natuurlijke terreinen en water per gemeente, provincie

Cijfers

Ontwikkeling bodemgebruik in Nederland 1996-2000

Dit artikel geeft een kort overzicht van de veranderingen in het bodemgebruik in Nederland tussen 1996 en 2000.

Artikelen

Zwervend door de stad, zwervend door het land

Het CBS begon in 1899 op het Binnenhof, waar de Centrale Commissie voor de Statistiek haar secretariaat had.

Overig

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Aantal bedrijven, werkgelegenheid, bedrijfslasten en - opbrengsten Bedrijfstakken SBI '93 bouwnijverheid;

Cijfers

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Zakelijke dienstverlening. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Aardgas - en elektriciteitsverbruik; energie - afnemers, 1993 - 1999

Aardgas - en elektriciteitsverbruik van de industrie, transport, huishoudens en overige energie-afnemers.

Cijfers

Provincierekeningen; baten en lasten per functie naar regio 2007-2016

Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio.

Cijfers

Toerismerekeningen; bestedingen in Nederland, 2001-2011

Bestedingen in Nederland aan recreatie en toerisme naar bestedingspatroon en reisduur.

Cijfers

Motorvoertuigen van particulieren; wijken en buurten, 2016

Personenauto (leeftijd, brandstof, per huishouden en per oppervlakte), motorfiets, bromfiets, uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen exploitatierekening naar functie

Lasten, baten (overdrachten van Rijk en van gemeenten, inkomsten uit verkopen en overige inkomsten), naar functie.

Cijfers

Overheid; uitgaven cultuur, sport en recreatie 1999 - 2012

Overheidsuitgaven voor kunst en cultuurbeheer, sport en recreatie; Rijk, provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Cijfers

Slachtofferschap en ondervonden delicten; regio, 2008-2011

Persoonlijk en objectgebonden slachtofferschap, ondervonden delicten politieregio

Cijfers

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, 2003-2012

Omzetindices en -ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening Basis gemiddelde kwartaalomzet 2005=100

Cijfers

Motorvoertuigen van particulieren; wijken en buurten, 2015

Personenauto (leeftijd, brandstof, per huishouden en per oppervlakte), motorfiets, bromfiets, uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Nabijheidsstatistiek: hoe ver wonen Nederlanders van voorzieningen?

Of mensen ergens graag wonen is voor een deel afhankelijk van de aanwezigheid van voorzieningen als scholen, winkels en gezondheidszorg. In de Nabijheidsstatistiek publiceert het CBS sinds 2009 de...

Artikelen

Provinciebegrotingen; baten en lasten per functie 2005-2016

Lasten, baten en saldo per functie, per regio.

Cijfers

Automatisering en informatie bij bedrijven en overheid, vanaf 1997

Administratieve automatisering bij bedrijven, instellingen en overheden, naar bedrijfsactiviteiten en bedrijfsgrootte.

Cijfers

WOZ-objecten naar waardeklasse; 1997 - 2011

WOZ - objecten, woningen, recreatiewoningen en niet-woningen naar WOZ-waardeklasse per regio

Cijfers

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2010

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten

Cijfers