Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Bedrijfstakken/branches Perioden Indexcijfers omzet (2010 = 100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
M-N Zakelijke dienstverlening 2017* 128,8 6,1
69 Juridische diensten en administratie 2017* 110,8 3,3
691 Rechtskundige dienstverlening 2017* 118,5 3,6
692 Accountancy, administratie e.d. 2017* 106,3 3,1
70 Holdings en managementadviesbureaus 2017* . .
702 Managementadviesbureaus 2017* 130,0 8,0
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2017* 111,2 4,5
711 Architecten- en ingenieursbureaus 2017* 108,1 4,0
7111 Architectenbureaus 2017* 81,6 7,3
7112 Ingenieursbureaus 2017* 111,0 3,7
712 Keurings- en controlediensten 2017* 132,1 7,5
72 Research 2017* . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2017* 96,8 1,2
731 Reclamewezen 2017* 93,0 0,5
732 Markt- en opinieonderzoek 2017* 110,0 3,3
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2017* 138,0 7,2
75 Veterinaire dienstverlening 2017* 125,2 1,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017* 149,0 7,4
77 Verhuur van roerende goederen 2017* . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017* 139,7 6,4
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2017* 216,4 10,6
7912 Reisorganisatiebureaus 2017* 89,1 5,9
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2017* 111,2 4,6
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2017* 122,7 7,3
812 Schoonmaakbedrijven 2017* 115,1 6,2
8121 Interieurreiniging van gebouwen 2017* 113,7 6,5
813 Hoveniersbedrijven 2017* 140,3 9,6
82 Overige zakelijke dienstverlening 2017* 131,7 4,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van zakelijke dienstverleners (SBI 2008 sectie M en N). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar van het eerste kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 31 mei 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.