Zoekresultaten

217 resultaten voor sportvelden
217 resultaten voor sportvelden

Pagina 8 van 9

Regionale rekeningen; Productie en inkomensvorming naar bedrijfstakken

Productie, intermediair verbruik, toegevoegde waarde, beloning van werknemers, exploitatie - overschot, arbeidsvolume naar regio.

Cijfers

Bevolkingskernen 2001

Inwoner- en woninggegevens naar bevolkingskernen. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71050NED&D1=0,34,4

Cijfers

Productiestructuur per regio, naar SBI'93

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, beloning van werknemers, belasting, subsidie, exploitatie overschot en arbeidsvolume werknemers .

Cijfers

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Dienstverlening; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Horeca, informatie en communicatie, zakelijke dienstverlening

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2006

Computergebruik, internet, in - en verkoop via elektronische netwerken, software/ICT-applicaties, uitbestede ICT naar bedrijfstakken (SBI'93)

Cijfers

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2012

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten

Cijfers

Producentenprijzen (2000 =100) naar ProdCom

Prijsindexgegevens ingedeeld volgens de (Europese) ProdCom - nomenclatuur; voor in Nederland afgezette goederen, geëxporteerde- en geïmporteerde

Cijfers

Verkopen; industriële producten naar productgroep, 2008-2013

Verkopen van industriële producten, waarde en hoeveelheid naar productgroepen

Cijfers

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Aantal bedrijven, financiële gegevens en aantallen werkzame personen. SBI'93 (delfstoffen, industrie, handel, horeca, vervoer,

Cijfers

MBO-gediplomeerden met werk; opleiding en bedrijfstak, 2004-2007

Mbo-gediplomeerde schoolverlaters met werk; opleidingsrichting en bedrijfstak (SBI'93)

Cijfers

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in mln euro

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse en regio.

Cijfers

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten delfstoffen, industrie, handel, horeca, vervoer en dienstverlening

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2007

Computergebruik, internet, in - en verkoop via elektronische netwerken, ketenintegratie, Automated Data Exchange naar bedrijfstak (SBI'93)

Cijfers

Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2007

Verkopen industriële producten, Prodcom (in hoeveelheid en waarde). naar productgroep

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI '93); 2003

Computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik en voor in - en verkoopactiviteiten, beveiliging. Naar SBI'93 (afdeling).

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI '93); 2004

Computergebruik, externe netwerken, internet voor algemeen gebruik, internet voor in - en verkoop, beveiliging.

Cijfers

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in euro/inwoner

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse en regio.

Cijfers

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in euro/woonruimte

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), 2004 - 2012

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling. Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)

Cijfers

Nationale Rekeningen 2009; Productie, verbruik, inkomensvorming

Productie, verbruik, componenten van de toegevoegde waarde en afschrijvingen naar bedrijfstakken, - klassen en sectoren.

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI '93); 2005

Computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik en voor in - en verkoopactiviteiten, beveiliging. Naar SBI'93(bedrijfsactiviteit)

Cijfers

Banen van werknemers (1993-2005); economische activiteit en geslacht

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht (tot op SBI 5 - digitniveau)

Cijfers

Internationale handel; in- en uitvoer naar goederengroepen

Invoer en uitvoer naar waarde (X 1000 euro) en hoeveelheid; van goederen- en landen(groepen).

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven; 2002

Computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik en voor in - en verkoopactiviteiten, beveiliging. Naar SBI93 en grootteklasse.

Cijfers

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten investeringen

Investeringen naar type van activa bedrijfstakken, - klassen en productgroepen.

Cijfers