Kosten grond-, water- en wegenbouw (GWW)

Kosten grond-, water- en wegenbouw (GWW)

Opdrachtgever Functies Perioden Gemaakte kosten GWW Totaal gemaakte kosten GWW (mln euro) Gemaakte kosten GWW Klein onderhoud (mln euro) Gemaakte kosten GWW Kapitaalswerken (mln euro) In eigen beheer Totaal in eigen beheer (mln euro) In eigen beheer Klein onderhoud (mln euro) In eigen beheer Kapitaalswerken (mln euro) Uitbesteed Totaal uitbesteed (mln euro) Uitbesteed Klein onderhoud (mln euro) Uitbesteed Kapitaalswerken (mln euro)
Totaal opdrachtgevers Totaal functies 2003 10.343 3.175 7.168 1.592 932 660 8.751 2.243 6.509
Totaal opdrachtgevers Wegverkeer 2003 3.039 1.158 1.881 391 344 47 2.648 814 1.834
Totaal opdrachtgevers Waterverkeer/beheersing 2003 1.086 539 546 103 92 12 982 448 534
Totaal opdrachtgevers Luchtverkeer 2003 150 1 149 1 1 0 149 0 149
Totaal opdrachtgevers Railvervoer 2003 2.423 513 1.910 32 21 11 2.391 492 1.899
Totaal opdrachtgevers Riolering 2003 656 127 529 96 48 48 560 79 481
Totaal opdrachtgevers Nutsvoorziening etc. 2003 1.311 322 989 562 153 409 749 170 580
Totaal opdrachtgevers Waterzuivering 2003 252 81 171 48 26 22 204 55 149
Totaal opdrachtgevers Landinrichting 2003 31 0 31 1 0 1 30 0 30
Totaal opdrachtgevers Groenvoorziening 2003 427 320 107 165 148 16 263 172 91
Totaal opdrachtgevers Bestemmingsplannen 2003 694 0 694 65 0 65 629 0 629
Totaal opdrachtgevers Bodemsanering 2003 131 0 131 24 0 24 106 0 106
Totaal opdrachtgevers Overige 2003 143 112 30 104 99 5 39 13 26
Rijk Totaal functies 2003 1.802 761 1.041 14 14 0 1.789 747 1.041
Rijk Wegverkeer 2003 1.190 426 764 0 0 0 1.190 426 764
Rijk Waterverkeer/beheersing 2003 562 312 250 0 0 0 562 312 250
Rijk Luchtverkeer 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijk Railvervoer 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijk Riolering 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijk Nutsvoorziening etc. 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijk Waterzuivering 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijk Landinrichting 2003 24 0 24 0 0 0 24 0 24
Rijk Groenvoorziening 2003 27 24 3 14 14 0 13 10 3
Rijk Bestemmingsplannen 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijk Bodemsanering 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijk Overige 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagere publ.lichamen Totaal functies 2003 4.173 1.523 2.650 944 719 225 3.229 804 2.425
Lagere publ.lichamen Wegverkeer 2003 1.600 729 871 389 343 46 1.211 387 824
Lagere publ.lichamen Waterverkeer/beheersing 2003 365 195 170 91 80 10 274 115 159
Lagere publ.lichamen Luchtverkeer 2003 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Lagere publ.lichamen Railvervoer 2003 13 10 3 7 7 0 6 3 3
Lagere publ.lichamen Riolering 2003 650 124 526 93 46 47 557 77 479
Lagere publ.lichamen Nutsvoorziening etc. 2003 8 4 4 1 1 0 8 3 4
Lagere publ.lichamen Waterzuivering 2003 180 58 122 23 11 11 157 47 110
Lagere publ.lichamen Landinrichting 2003 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Lagere publ.lichamen Groenvoorziening 2003 391 290 101 147 131 16 245 159 86
Lagere publ.lichamen Bestemmingsplannen 2003 694 0 694 65 0 65 629 0 629
Lagere publ.lichamen Bodemsanering 2003 127 0 127 24 0 24 103 0 103
Lagere publ.lichamen Overige 2003 141 111 30 103 99 5 38 13 25
Bedrijven Totaal functies 2003 4.368 891 3.477 634 200 435 3.734 691 3.042
Bedrijven Wegverkeer 2003 250 3 247 2 1 1 248 2 246
Bedrijven Waterverkeer/beheersing 2003 159 33 126 13 11 1 146 21 125
Bedrijven Luchtverkeer 2003 149 0 149 0 0 0 149 0 149
Bedrijven Railvervoer 2003 2.410 503 1.907 25 14 11 2.385 489 1.896
Bedrijven Riolering 2003 6 3 3 3 2 1 3 1 2
Bedrijven Nutsvoorziening etc. 2003 1.303 318 985 561 152 409 742 166 576
Bedrijven Waterzuivering 2003 72 23 49 25 15 11 46 8 38
Bedrijven Landinrichting 2003 5 0 5 1 0 1 5 0 5
Bedrijven Groenvoorziening 2003 9 7 2 4 4 0 5 3 2
Bedrijven Bestemmingsplannen 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedrijven Bodemsanering 2003 4 0 4 0 0 0 4 0 4
Bedrijven Overige 2003 1 1 0 1 1 0 1 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gemaakte kosten in de sector grond-, water- en wegenbouw
op kwartaal basis van totaal Nederland onderverdeeld naar
functie en opdrachtgevers rijk, lagere publiekrechtelijke
lichamen en particuliere bedrijven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1989
Frequentie: stopgezet met ingang van 1 januari 2004

Toelichting onderwerpen

Gemaakte kosten GWW
Totaal gemaakte kosten GWW
Klein onderhoud
De uitgaven aan een materieel vast actief, welke de oorspronkelijke
levensduur en/of productiecapaciteit niet of slechts in zeer geringe mate
doen vergroten en ook niet leiden tot aanmerkelijke kostenbesparingen
bij het gebruik van de resterende productiecapaciteit.
Kapitaalswerken
Onder het praktijkbegrip "kapitaalswerken" wordt hier zowel nieuwbouw
c.q. aanleg, reconstructie, vervanging als grootonderhoud verstaan.
Al deze werkzaamheden vallen onder het economische begrip "investeringen".
Onder groot onderhoud wordt verstaan alle uitgaven aan materiële vaste
activa die erop zijn gericht de oorspronkelijke productiecapaciteit en/of
de levensduur in belangrijke mate te doen toenemen en/of tot belangrijke
kostenbesparing bij benutting van de resterende productiecapaciteit te
leiden, alsmede het onderhoud waarbij het gaat om kostenbesparing of
verbetering in verband met milieu-eisen.
In eigen beheer
Totaal in eigen beheer
Klein onderhoud
De uitgaven aan een materieel vast actief, welke de oorspronkelijke
levensduur en/of productiecapaciteit niet of slechts in zeer geringe mate
doen vergroten en ook niet leiden tot aanmerkelijke kostenbesparingen
bij het gebruik van de resterende productiecapaciteit.
Kapitaalswerken
Onder het praktijkbegrip "kapitaalswerken" wordt hier zowel nieuwbouw
c.q. aanleg, reconstructie, vervanging als grootonderhoud verstaan.
Al deze werkzaamheden vallen onder het economische begrip "investeringen".
Onder groot onderhoud wordt verstaan alle uitgaven aan materiële vaste
activa die erop zijn gericht de oorspronkelijke productiecapaciteit en/of
de levensduur in belangrijke mate te doen toenemen en/of tot belangrijke
kostenbesparing bij benutting van de resterende productiecapaciteit te
leiden, alsmede het onderhoud waarbij het gaat om kostenbesparing of
verbetering in verband met milieu-eisen.
Uitbesteed
Totaal uitbesteed
Klein onderhoud
De uitgaven aan een materieel vast actief, welke de oorspronkelijke
levensduur en/of productiecapaciteit niet of slechts in zeer geringe mate
doen vergroten en ook niet leiden tot aanmerkelijke kostenbesparingen
bij het gebruik van de resterende productiecapaciteit.
Kapitaalswerken
Onder het praktijkbegrip "kapitaalswerken" wordt hier zowel nieuwbouw
c.q. aanleg, reconstructie, vervanging als grootonderhoud verstaan.
Al deze werkzaamheden vallen onder het economische begrip "investeringen".
Onder groot onderhoud wordt verstaan alle uitgaven aan materiële vaste
activa die erop zijn gericht de oorspronkelijke productiecapaciteit en/of
de levensduur in belangrijke mate te doen toenemen en/of tot belangrijke
kostenbesparing bij benutting van de resterende productiecapaciteit te
leiden, alsmede het onderhoud waarbij het gaat om kostenbesparing of
verbetering in verband met milieu-eisen.