Zoekresultaten

214 resultaten voor sportvelden
214 resultaten voor sportvelden

Pagina 6 van 9

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2016

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008), 2009 - 2016

Aantal bestelwagens van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Toerismerekeningen; aanbod in Nederland, 2001-2011

Aanbod in Nederland van recreatieve en toeristische diensten door bedrijven naar soort dienst.

Cijfers

Recreatief binnenwater

Binnenwater in gebruik voor recreatieve doeleinden, zoals water in golfterreinen en parken, roeibanen en recreatieplassen.

Overig

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 bouwnijverheid

Cijfers

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; oppervlakteklasse

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar oppervlakteklasse aardgas elektriciteit oppervlakteklasse branche dienstensector

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2015

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige en bedrijfstak

Cijfers

Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector

De opzet van de statistiek van het bodemgebruik is met ingang van 2000 gewijzigd. Er wordt nu gebruik gemaakt van TOP10Vector, het digitale basisbestand van de Topografische Dienst Nederland. In dit...

Artikelen

Overheidsuitgaven aan sport piekten in 2006

De Nederlandse overheden hebben in 2006 bijna 1,4 miljard euro uitgegeven aan sport. Gecorrigeerd voor de inflatie is dat ruim 9 procent meer dan in 2005.

Artikelen

Bedrijven; naar economische activiteit (SBI 2008), 2006-2010

Bedrijven naar grootteklasse (werkzame personen) en activiteit (SBI 2008).

Cijfers

Productie Sociale Werkvoorziening 1995-2002

Bedrijven, werknemers, productie - , verbruiks-, toegevoegde waarde en bedrijfsresultaten betreffende de sociale werkvoorziening (SBI 3663.1).

Cijfers

Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Bedrijfsgegevens (opbrengsten, lasten, resultaat) en werkzame personen Benchmark-waarden per bedrijfstak en branche (SBI 2008) naar periode

Cijfers
Artikelen

Classificatie bodemgebruik 2000

De functionele classificatie van de objecten in het Bestand Bodemgebruik zoals die met ingang van het jaar 2000 van toepassing is. De classificatie bestaat uit een aantal hoofdgroepen, die weer zijn...

Artikelen

Gebruik van leidingwater afgenomen

Het gebruik van leidingwater is afgenomen.

Artikelen

Financiële en algemene gegevens bouwnijverheid

Bedrijven, werknemers, productie, verbruik, toegevoegde waarde, en bedrijfsresultaten in de bouwnijverheid.

Cijfers

Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Vestigingen van bedrijven:stand op 1 januari. Bedrijfstakken, branches, SBI 2008, regio's.

Cijfers
Artikelen

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2017

Geregistreerde vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag en geweldsmisdrijven per wijk en buurt

Cijfers

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2016

Geregistreerde vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag en geweldsmisdrijven per wijk en buurt

Cijfers

Kosten grond-, water- en wegenbouw (GWW)

Gemaakte kosten GWW - werken totaal, klein onderhoud en kapitaalswerken, uitgevoerd in eigen beheer of uitbesteed.

Cijfers