Aardgas - en elektriciteitsverbruik; energie - afnemers, 1993 - 1999

Aardgas - en elektriciteitsverbruik; energie - afnemers, 1993 - 1999

Energie afnemers Perioden Aardgas (mln m3) Elektriciteit (mln kWh)
Totaal Nederland 1999* 31.731 86.488
15-37 Totaal industrie 1999* 12.597 33.675
Totaal transport 1999* 0 1.639
Totaal huishoudens 1999* 10.550 21.350
Totaal overige energie afnemers 1999* 8.584 29.824
0 Landbouw en visserij 1999* 3.931 3.653
14 Winning van zand,grind,klei,zout etc. 1999* 93 268
Totaal bouwnijverheid 1999* 119 482
45 Bouw 1999* 96 372
453 Bouwinstallatie en afwerking 1999* 23 110
50-55 Totaal handel, reparatie en horeca 1999* 2.238 9.014
50 Handel en reparatie van auto's 1999* 231 907
51 Groothandel 1999* 649 1.815
52 Detailh. en reparatie tbv partic. 1999* 664 3.803
55 Horeca 1999* 694 2.489
60-64 Totaal vervoer en communicatie 1999* 307 2.002
60 Vervoer over land 1999* 68 483
61 Vervoer over water 1999* 0 3
62 Vervoer door de lucht 1999* 23 191
63 Dienstverlening tbv het vervoer 1999* 168 1.028
64 Post en telecommunicatie 1999* 49 295
65-67 Totaal financiële instellingen 1999* 87 926
65 Financiële instellingen 1999* 56 599
66 Verzekeringsw. en pensioenfondsen 1999* 13 192
67 Activiteiten tbv financiële instell. 1999* 19 135
70-74 Totaal verhuur en zak. dienst. 1999* 304 1.965
70 Verhuur van en handel in onroer. goed 1999* 29 126
71 Verhuur van roerend goed 1999* 12 81
72 Computerbureaus 1999* 28 236
73 Research 1999* 33 240
74 Overige zakelijke dienstverlening 1999* 202 1.282
75 Openb. bestuur en sociale verzeker. 1999* 358 2.604
80 Onderwijs 1999* 436 862
85 Totaal gezondheids- en welzijnszorg 1999* 878 1.844
851 Gezondheidszorg 1999* 376 922
852 Veterinaire diensten 1999* 3 10
853 Welzijnszorg 1999* 498 912
90-92 Tot. milieudienst.,cult. & recr. 1999* 413 1.631
90 Milieudienstverlening 1999* 47 652
91 Ideele en belangenorganisaties 1999* 50 116
921-925 Cultuur 1999* 89 325
926-927 Sport en recreatie 1999* 120 364
93 Overige dienstverlening 1999* 108 173
Statistisch verschil overige afnemers 1999* -581 4.573
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aardgas- en elektriciteitsverbruik van energie-afnemers.

Gegevens beschikbaar:
Van 1993 tot en met 1999

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 1997 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 1998 en 1999 zijn voorlopig.

Wijziging per 6 juli 2001
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aardgas
Gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.