Overheid; uitgaven cultuur, sport en recreatie 1999 - 2012

Overheid; uitgaven cultuur, sport en recreatie 1999 - 2012

Regio's Perioden Bruto uitgaven cultuur sport recreatie (mln euro) Netto uitgaven cultuur sport recreatie (mln euro) Inkomsten cultuur sport recreatie (mln euro)
Totale overheid 2012 6.035 5.138 897
Rijk 2012 2.035 1.799 236
Provincies 2012 469 456 14
Gemeenten 2012 3.470 2.883 587
Gemeenschappelijke regelingen 2012 61 - 61
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bruto uitgaven, netto uitgaven en inkomsten t.a.v. cultuur, sport en recreatie per overheidslaag. De inkomsten en uitgaven worden gesplitst in de volgende (hoofd)posten
Kunsten:
-Amateurkunst;
-Beroepsuitvoerende kunst;
-Kunstaccommodaties;
-Scheppende kunst;
-Muzische en culturele vorming;
-Overige kunsten;
Cultuurbeheer en -verspreiding:
-Musea;
-Monumenten;
-Bibliotheken;
-Archieven;
-Media;
Sport:
-Sportaccommodaties;
-Sportclubs en sportraden;
-Overige sport;
Openluchtrecreatieve voorzieningen (gegevens beschikbaar tot en met 2003):
-Openbaar groen (gegevens beschikbaar tot en met 2003);
-Openluchtrecreatieve voorzieningen (gegevens beschikbaar tot en met 2003).

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 31 augustus 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bruto uitgaven cultuur sport recreatie
Periode 1999 - 2003: Overheidsuitgaven aan kunst, cultuurbeheer, sport en recreatie.
Vanaf 2004: Overheidsuitgaven aan kunst, cultuurbeheer en sport.
Netto uitgaven cultuur sport recreatie
De bruto uitgaven aan cultuur, sport en recreatie verminderd met de inkomsten met betrekking tot cultuur, sport en recreatie.
Inkomsten cultuur sport recreatie
Periode 1999 - 2003: Inkomsten overheden met betrekking tot kunst, cultuurbeheer, sport en recreatie.
Vanaf 2004: Inkomsten overheden met betrekking tot kunst, cultuurbeheer en sport.