Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, 2003-2012

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, 2003-2012

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling Waarde (%)
M-N Zakelijke dienstverlening 2012* 0,6
IT- en overige zakelijke dienstverlening 2012* .
69 Juridische diensten en administratie 2012* 0,2
691 Rechtskundige dienstverlening 2012* 2,1
Juridisch, managementadvies, accountancy 2012* .
692 Accountancy, administratie e.d. 2012* -0,8
70 Holdings en managementadviesbureaus 2012* .
702 Managementadviesbureaus 2012* 4,4
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2012* -2,1
711 Architecten- en ingenieursbureaus 2012* -3,3
7111 Architectenbureaus 2012* -13,7
7112 Ingenieursbureaus 2012* -2,0
712 Keurings- en controlediensten 2012* 6,7
72 Research 2012* .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2012* -5,6
731 Reclamewezen 2012* -5,8
732 Markt- en opinieonderzoek 2012* -5,1
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2012* 3,7
75 Veterinaire dienstverlening 2012* .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012* 1,8
77 Verhuur van roerende goederen 2012* .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012* -2,0
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2012* 13,4
7912 Reisorganisatiebureaus 2012* 4,1
7911+799 Reisbemiddeling en -informatie 2012* .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2012* 2,2
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2012* 0,7
812 Schoonmaakbedrijven 2012* 1,1
8121 Interieurreiniging van gebouwen 2012* 1,1
813 Hoveniersbedrijven 2012* .
82 Overige zakelijke dienstverlening 2012* 3,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de zakelijke dienstverleners. Deze ontwikkeling wordt weergegeven met behulp van indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als procentuele verandering ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor.

Gegevens beschikbaar van: 1e kwartaal 2003 tot en met 4e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede, derde, vierde kwartaal en het jaar 2012 zijn voorlopig.
De cijfers over alle verslagperioden daarvoor zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 juni 2013:
Deze tabel is gestopt per 28 juni 2013 en voortgezet als 'Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling index 2010 = 100'. Zie ook paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is gestopt per 28 juni 2013. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw.
De omzet omvat de geleverde zakelijke diensten (hoofdactiviteit) als de
nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling
op basis van niet afgeronde indexcijfers. Voor deze reeks zijn de
ontwikkelingen vanaf het eerste kwartaal 2004 beschikbaar.
Waarde
Ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet ten opzichte van
vergelijkbare periode voorgaand jaar.