Zoekresultaten

83 resultaten voor keyword:ziekten
83 resultaten voor keyword:ziekten

Pagina 1 van 4

Artsen beïnvloeden ruim helft overlijdens

Bij 58 procent van de 147 duizend sterfgevallen in 2015 nam een arts een beslissing rond het levenseinde

Artikelen
Artikelen

Tot nu toe minder sterfte in winter dan vorig jaar

Vanaf de eerste week van december 2015 tot en met de tweede week van februari van 2016 zijn 32,5 duizend personen overleden. Dat zijn minder sterfgevallen dan in dezelfde periode in de winter van...

Artikelen

Arbeidspositie naar leeftijd en geslacht

Iedere inwoner van Nederland kan werkzaam zijn, werkloos, of niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Personen die niet deelnemen op de arbeidsmarkt vormen de niet-beroepsbevolking. Deze bestaat onder...

Artikelen

Personen die stoppen met diabetesmiddelen, 2018

Personen die in 2015 en 2016 wel, en in 2017 en 2018 geen diabetesmiddelen kregen, naar type diabetesmiddel, leeftijd en geslacht

Cijfers

Kwaliteit van registratie van doodsoorzaken op oudere leeftijd

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Voor bevolkingsprognoses maakt het CBS onder meer gebruik van gegevens over de sterfte naar doodsoorzaak. In de voorgaande prognoses werden vanaf 80-jarige...

Artikelen

Bijna 1 miljoen mensen onder behandeling van een alternatieve genezer

In de periode 2010-2012 gaven gemiddeld bijna 1 miljoen mensen aan het afgelopen jaar onder behandeling te zijn van een alternatieve genezer. Dit komt overeen met bijna 6 procent van de bevolking....

Artikelen

Gezondheid belangrijker voor geluk dan leefstijl

Geluk blijkt sterker samen te hangen met gezondheid dan met leefstijl: ten opzichte van de gezondheidsfactoren dragen leefstijl- en leefstijlgerelateerde factoren weinig bij aan geluk. Voor mannen,...

Artikelen
Artikelen

Belemmeringen in werk door ziekte of handicap, 2017

CBS en TNO onderzochten in hoeverre werknemers in 2017 arbeidsbelemmeringen hebben ervaren vanwege hun gezondheid.

Artikelen

AO uitkeringen in verband met leverziekten 2010-2017

Tabellen bevatten cijfers over Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ultimo december 2010-2017 naar diagnosecodes

Cijfers
Artikelen

Het effect van ontslag van de man op zijn scheidingskans

Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 2013-4

Artikelen

Wil of kan niet werken

Analyse van het deel van de beroepsbevolking (15-75 jaar) dat niet wil of kan werken

Artikelen

Ouders met kleine kinderen vaker verkouden

Kinderen van onder de 4 jaar zijn vaker verkouden of grieperig en hun ouders ook.

Artikelen

Minder verkoudheids- en griepklachten in 2021

In 2021 gaf 30 procent van de Nederlanders aan dat ze in de afgelopen twee maanden een verkoudheid, keelontsteking, griep of voorhoofdsholteontsteking hebben gehad. Dat is minder dan in 2018, toen 41...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Vrouwen hebben vaker chronische aandoeningen dan mannen

Chronische aandoeningen komen bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Ruim de helft van de vrouwen heeft een chronische aandoening, meer dan een kwart zelfs meerdere.

Artikelen

Hulp en steun van familie, vrienden en kennissen

De meeste Nederlanders hebben familie, vrienden of kennissen met praktische vaardigheden die zij eventueel kunnen gebruiken, zoals computerkennis of kunnen klussen in huis. Ook voor persoonlijke...

Artikelen

Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2013-2018

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Artikelen

Meer jongeren aan het werk

Sinds 2004 is het aandeel werkenden onder de niet-schoolgaande jongeren toegenomen. Jongeren met een startkwalificatie profiteerden meer van de aantrekkende economie dan jongeren zonder...

Artikelen