Zoekresultaten

74 resultaten voor keyword:ziekten
74 resultaten voor keyword:ziekten

Pagina 1 van 3

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; leeftijd, geslacht

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per leeftijd en geslacht

Cijfers

In 2020 bijna 230 duizend minder mensen opgenomen in het ziekenhuis

In 2020 waren er 2,7 miljoen ziekenhuisopnamen, dat is 12 procent minder dan in 2019. Er waren 40 duizend ziekenhuisopnamen met hoofddiagnose COVID-19 in 2020.

Artikelen

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet; kenmerken uitkering

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Wet en of regeling, Diagnosecode

Cijfers

42 procent van uitkeringen arbeidsongeschiktheid door psychische klachten

In 2020 werden ruim 4 op de 10 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt op grond van psychische klachten. Daarmee is dit nog steeds verreweg de meest voorkomende grond voor...

Artikelen

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Minder verkoudheids- en griepklachten in 2021

In 2021 gaf 30 procent van de Nederlanders aan dat ze in de afgelopen twee maanden een verkoudheid, keelontsteking, griep of voorhoofdsholteontsteking hebben gehad. Dat is minder dan in 2018, toen 41...

Artikelen

Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2013-2018

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Artikelen

Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2013-2018

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Artikelen

Eurostat Morbidity Statistics, Pilot-dataverzameling

Nederlandse pilot-dataverzameling voor Eurostat Morbidity Statistics, met gegevens over ziekten en aandoeningen in Nederland in 2016, uit geregistreerde diagnose-informatie in medische registers,...

Artikelen

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

Gezondheid, beperkingen, overgewicht, roken, alcohol, bewegen, sport, mantelzorg geven; naar regio

Cijfers

Belemmeringen in werk door ziekte of handicap, 2017

CBS en TNO onderzochten in hoeverre werknemers in 2017 arbeidsbelemmeringen hebben ervaren vanwege hun gezondheid.

Artikelen

Gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid

Rol van bevolkingssamenstelling, chronische aandoeningen, beperkingen op gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid.

Artikelen

Gezondheidsverschillen per gemeente deels verklaarbaar

In de ene gemeente voelen meer mensen zich gezonder dan in de andere. Dat verschil hangt samen met de bevolkingsopbouw naar leeftijd, migratieachtergrond, opleiding en inkomen. Ook chronische...

Artikelen

Artsen beïnvloeden ruim helft overlijdens

Bij 58 procent van de 147 duizend sterfgevallen in 2015 nam een arts een beslissing rond het levenseinde

Artikelen

Ouders met kleine kinderen vaker verkouden

Kinderen van onder de 4 jaar zijn vaker verkouden of grieperig en hun ouders ook.

Artikelen

Wil of kan niet werken

Analyse van het deel van de beroepsbevolking (15-75 jaar) dat niet wil of kan werken

Artikelen

Tot nu toe minder sterfte in winter dan vorig jaar

Vanaf de eerste week van december 2015 tot en met de tweede week van februari van 2016 zijn 32,5 duizend personen overleden. Dat zijn minder sterfgevallen dan in dezelfde periode in de winter van...

Artikelen

A13 drukste rijksweg

De A13 in de provincie Zuid-Holland is de drukste rijksweg in Nederland. De provincie met gemiddeld de drukste rijkswegen is echter Utrecht.

Artikelen

Mening meerderheid: hogere zorgpremie voor hoge inkomens

Ruim de helft van de volwassen Nederlanders vindt dat mensen met een hoog inkomen meer zorgpremie zouden moeten betalen. Solidariteit met kwetsbare groepen is er ook: groepen met een hoger...

Artikelen

75 duizend jongeren ver verwijderd van de arbeidsmarkt

Nederland telt 75 duizend jongeren (15 tot 27 jaar) die geen onderwijs volgen, niet zoeken naar werk en ook niet direct beschikbaar zijn voor werk. Arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn hiervoor de...

Artikelen

Arbeidspositie naar leeftijd en geslacht

Iedere inwoner van Nederland kan werkzaam zijn, werkloos, of niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Personen die niet deelnemen op de arbeidsmarkt vormen de niet-beroepsbevolking. Deze bestaat onder...

Artikelen
Artikelen

Eén op de drie arbeidsgehandicapten heeft betaald werk

In 2013 had 14 procent van alle 15- tot 65-jarigen in Nederland – bijna 1,6 miljoen mensen – een arbeidshandicap. Zij hebben een langdurige ziekte, aandoening of handicap die hen belemmert bij het...

Artikelen