Mening meerderheid: hogere zorgpremie voor hoge inkomens

Ruim de helft van de volwassen Nederlanders vindt dat de zorgpremie voor mensen met een hoog inkomen omhoog zou moeten. Solidariteit met kwetsbare groepen is er ook: groepen met een hoger gezondheidsrisico, zoals ouderen en mensen met een minder goede gezondheid, zouden volgens een groot deel van de bevolking geen hogere zorgpremie moeten betalen. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Meer zorgpremie bij ongezonde leefstijl

Bij de vaststelling van de nominale premie van de basiszorgverzekering spelen leeftijd, leefstijl, gezondheid of kans op ziekte geen rol. Veel Nederlanders vinden dat daar iets wringt: ruim de helft van de volwassenen in ons land vindt dat mensen met een ongezonde leefstijl, rokers en zware drinkers, een hogere zorgpremie zouden moeten betalen.
Tegelijkertijd vindt een substantieel deel van de bevolking dat niet-rokers, spaarzame drinkers, actieve sporters en mensen met een gezond gewicht wel minder zorgpremie zouden mogen betalen.

Hoe groot is het draagvlak voor solidariteit in de zorg? Zijn mensen vooral solidair met groepen waar zij zelf toe behoren? Zijn de solidariteitsvoorkeuren de afgelopen jaren veranderd? Lees verder in het vandaag door het CBS gepubliceerde artikel over solidariteitsvoorkeuren in de zorg.

Mening over zorgpremie voor rokers, ouderen, mensen met een hoog inkomen