Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)

De Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) vormt de basis voor de declaratie van geleverde zorg bij de zorgverzekeraars. Een DBC bevat informatie over de zorg die een cliënt is geboden bij de behandeling van een bepaalde psychische aandoening. Een DBC heeft een duur van maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen. Als de behandeling dan niet is afgerond, dan wordt een nieuwe (vervolg-)DBC geopend voor dezelfde primaire diagnose.