Zoekresultaten

74 resultaten voor keyword:ziekten
74 resultaten voor keyword:ziekten

Pagina 2 van 3

Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen

Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. De introductie van het...

Artikelen

Steeds meer mensen met diabetes

Het aandeel mensen dat aangeeft diabetes te hebben, is flink toegenomen sinds de eeuwwisseling. Vooral diabetes type 2 komt steeds vaker voor, en dan vooral onder 55-plussers. Het hebben van...

Artikelen

Mensen voelen zich ongezonder bij aandoeningen en bij roken en weinig bewegen

Veel Nederlanders hebben één of meer langdurige aandoeningen. Een groot deel van hen voelt zich ook niet gezond. Een ongezonde leefstijl, zoals onvoldoende lichaamsbeweging en roken, gaan vaak ook...

Artikelen

Ziekteverzuim oudere werknemer zonder aandoening vrijwel even hoog als van jongere

Vanwege langdurige aandoeningen verzuimen oudere werknemers meer dan jongere. Oudere werknemers hebben vaker te maken met aandoeningen die een hoog ziekteverzuim kennen, zoals hart- en vaatziekten en...

Artikelen
Artikelen

Het effect van ontslag van de man op zijn scheidingskans

Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 2013-4

Artikelen

Bijna 1 miljoen mensen onder behandeling van een alternatieve genezer

In de periode 2010-2012 gaven gemiddeld bijna 1 miljoen mensen aan het afgelopen jaar onder behandeling te zijn van een alternatieve genezer. Dit komt overeen met bijna 6 procent van de bevolking....

Artikelen

Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen vaker depressieve klachten dan autochtonen

Ruim 10 procent van de Nederlanders gaf in 2012 aan somber of depressief te zijn geweest en bijna 6 procent kreeg in 2011 antidepressiva verstrekt. Onder Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen komen...

Artikelen

Sterke stijging dagbehandelingen chronische darmontstekingen

Dagbehandelingen in het ziekenhuis komen steeds vaker voor. Bij chronische darmontstekingen (onder andere de ziekte van Crohn) steeg het aantal dagbehandelingen veel sterker dan gemiddeld.

Artikelen
Artikelen

Bijna 1,5 miljoen behandeltrajecten voor psychische aandoeningen

In 2010 zijn er bijna 1,5 miljoen behandeltrajecten uitgevoerd vanuit de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Hiervan richtte 17 procent zich op stemmingsstoornissen, zoals depressie en...

Artikelen

Gezondheid belangrijker voor geluk dan leefstijl

Geluk blijkt sterker samen te hangen met gezondheid dan met leefstijl: ten opzichte van de gezondheidsfactoren dragen leefstijl- en leefstijlgerelateerde factoren weinig bij aan geluk. Voor mannen,...

Artikelen

Hulp en steun van familie, vrienden en kennissen

De meeste Nederlanders hebben familie, vrienden of kennissen met praktische vaardigheden die zij eventueel kunnen gebruiken, zoals computerkennis of kunnen klussen in huis. Ook voor persoonlijke...

Artikelen

Verschil ziekenhuisopnamen mannen en vrouwen voor COPD verdwenen

In 1995 kwamen meer mannen dan vrouwen in het ziekenhuis terecht voor chronische longziekten (COPD). Sindsdien is dit verschil geleidelijk afgenomen en inmiddels verdwenen.

Artikelen

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2011

Artikelen

Kwaliteit van registratie van doodsoorzaken op oudere leeftijd

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Voor bevolkingsprognoses maakt het CBS onder meer gebruik van gegevens over de sterfte naar doodsoorzaak. In de voorgaande prognoses werden vanaf 80-jarige...

Artikelen
Artikelen

Langdurige aandoening halveert kans op werk

Van de personen met een langdurige aandoening die in 2008 aan de kant stonden, had een jaar later 7 procent werk gevonden. Dat was ruim de helft minder dan bij personen zonder aandoening.

Artikelen

Vrouwen hebben vaker chronische aandoeningen dan mannen

Chronische aandoeningen komen bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Ruim de helft van de vrouwen heeft een chronische aandoening, meer dan een kwart zelfs meerdere.

Artikelen
Artikelen

Steeds meer ziekenhuisopnamen voor huidkanker

Ziekenhuisopnamen voor huidkanker nemen sterk toe.

Artikelen

Gezonde levensverwachting neemt toe

Niet alleen leven Nederlanders steeds langer, ze leven ook meer jaren zonder lichamelijke beperkingen.

Artikelen

Ruim 10 procent Nederlanders heeft hoge bloeddruk of migraine

Hoge bloeddruk en migraine waren in 2007 de meest voorkomende langdurige aandoeningen in Nederland.

Artikelen

Meer jongeren aan het werk

Sinds 2004 is het aandeel werkenden onder de niet-schoolgaande jongeren toegenomen. Jongeren met een startkwalificatie profiteerden meer van de aantrekkende economie dan jongeren zonder...

Artikelen

Aantal ontslagaanvragen in 2007 bijna gehalveerd

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2008

Artikelen