Eurostat Morbidity Statistics, Pilot-dataverzameling

Omslag Eurostat Morbidity Statistics Pilot Data Collection the Netherlands
Deze publicatie beschrijft de Nederlandse pilot-dataverzameling voor Eurostat Morbidity Statistics, met gegevens over ziekten en aandoeningen in de Nederlandse bevolking in 2016, gebaseerd op geregistreerde diagnose-informatie in medische registers, met uitsplitsingen naar leeftijd en geslacht.

Eurostat zou graag internationaal vergelijkbare informatie verzamelen over de incidentie en prevalentie van ziektes en aandoeningen, gebaseerd op medische registraties. Uit eerdere studies is gebleken dat daarvoor in de meeste lidstaten een combinatie van registraties op persoonsniveau nodig zal zijn, omdat registraties vaak maar een deel van de zorg omvatten (eerstelijns zorg, medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg etc).

Door Eurostat zijn Richtlijnen opgesteld, die in deze pilot-studie voor de Nederlandse situatie zijn uitgetest. Voor 27 ziektes en aandoeningen is onderzocht welke registraties bruikbaar zijn, hoe de verschillende classificatiesystemen op elkaar aansluiten, in hoeverre de bronnen overlappen en elkaar aanvullen, en wat uiteindelijk de prevalentie en incidentiecijfers zijn. Deze pilot-studie was mogelijk door een bijdrage van Eurostat (Eurostat Grant Agreement no. 835804 — 2018-NL-MORBIDITY).