Minder verkoudheids- en griepklachten in 2021

Grieppatient thuis op de bank onder een deken
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
In 2021 gaf 30 procent van de Nederlanders aan dat ze in de afgelopen twee maanden een verkoudheid, keelontsteking, griep of voorhoofdsholteontsteking hebben gehad. Dat is minder dan bij de vorige meting in 2018, toen 41 procent dit aangaf. In bijna alle leeftijdsgroepen was er een daling. Bij kinderen tot 4 jaar en bij ouders van kinderen tot 12 jaar kwamen deze klachten in beide jaren even vaak voor. In 2021 werden ook minder andere acute klachten gerapporteerd, zoals acute bronchitis of longontsteking, oorontsteking, diarree en braken. Dat meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquête 2021.

In 2021 gaven minder mensen aan gedurende de afgelopen twee maanden een acute bronchitis of longontsteking te hebben gehad: 1 procent, tegen 2 procent in 2018. Ook zeiden minder mensen dat ze oorontsteking hebben gehad, of last te hebben gehad van braken of diarree.

Coronavirus

Ook in 2021 werd Nederland nog getroffen door de coronapandemie. De daling in het aandeel mensen met verkoudheid, griep, acute bronchitis of longontsteking, oorontsteking, braken en diarree houdt waarschijnlijk verband met de getroffen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus [1]. In de gezondheidsenquête werd niet nagevraagd of mensen de afgelopen twee maanden corona hadden gehad, alleen of men ooit corona had.

Acute klachten1)
Ziekte2021 (%)2018 (%)
Verkoudheid, griep, keelontsteking
of voorhoofdsholteontsteking
30,141,3
Diarree10,212,3
Braken3,14,2
Oorontsteking2,63,3
Infectie of ontsteking nieren,
blaas of urinewegen
2,62,9
Acute bronchitis of longontsteking0,92
1)gedurende de afgelopen 2 maanden

Niet minder jonge kinderen met griep- en verkoudheidsklachten

Bij kinderen tot 4 jaar kwam verkoudheid en griep in 2021 het meest voor: 66 procent van hen had volgens de ouder of verzorger tijdens de voorafgaande twee maanden last van dergelijke klachten. Dit is de enige leeftijdsgroep waarbij het percentage met deze klachten hetzelfde is als in 2018, in alle andere leeftijdsgroepen was het lager. Onder 65-plussers halveerde dit, van 28 procent in 2018 naar 14 procent in 2021.

Verkoudheid, griep, keelontsteking en voorhoofdsholteontsteking 1)
Leeftijd2021 (%)2018 (%)
0 tot 4 jaar65,566,3
4 tot 12 jaar41,350,4
12 tot 18 jaar43,752
18 tot 40 jaar37,948,7
40 tot 65 jaar23,535,2
65 jaar of ouder13,627,8
1)gedurende de afgelopen 2 maanden

Helft ouders van jonge kinderen was verkouden of grieperig

In 2021 gaf 49 procent van de ouders met kinderen jonger dan 4 jaar aan dat ze verkoudheid, keelontsteking, griep of voorhoofdsholteontsteking hebben gehad in de afgelopen twee maanden. Dit was ongeveer gelijk in 2018. Ook ouders met thuiswonende kinderen tussen 4 en 12 jaar rapporteerden naar verhouding vaak griep en verkoudheidsklachten (38 procent), ook ongeveer net zo vaak als drie jaar eerder.
Onder ouders met kinderen van 12 tot 18 jaar en kinderen van 18 jaar of ouder, en onder degenen zonder thuiswonende kinderen, kwamen deze klachten minder voor dan in 2018.

Verkoudheid, keelontsteking, griep en voorhoofdsholteontsteking 1)
Huishoudenspositie2021 (%)2018 (%)
Positie in huishouden
Ouder met kinderen jonger dan 4 jaar48,850,5
Ouder met kinderen 4 tot 12 jaar37,638,8
Alleenstaande of partner in paar, tot 40 jaar32,746,8
Alleenstaande of partner in paar
(40 tot 65 jaar)
20,235,8
Ouder met kinderen van 18 jaar of ouder20,130,7
Ouder met kinderen 12 tot 18 jaar19,933,6
Allenstaande of partner in paar
(65 jaar of ouder)
13,227,6
1)gedurende de afgelopen 2 maanden

Hoe komt het CBS aan deze cijfers?

De resultaten zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête 2021 en 2018. Op basis van een steekproef uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn aan mensen van 0 jaar of ouder in een enquête vragen gesteld over onder andere ervaren gezondheid, acute en langdurige aandoeningen, beperkingen en zorggebruik. Voor kinderen tot 12 jaar werden de vragen beantwoord door de ouder of verzorger. Om er voor te zorgen dat de groep deelnemers een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking, zijn de uitkomsten gewogen naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte, inkomen, vermogen, enquêteseizoen en, met ingang van 2018, doelgroep.