Gezondheid, zorggebruik en leefstijl

Cijfers over langdurige aandoeningen, zorggebruik, drugsgebruik totaal en cannabisgebruik werden weergegeven naar GGD-regio voor de periode 2020/2022. Deze cijfers worden gestandaardiseerd en niet-gestandaardiseerd weergegeven. Daarnaast worden cijfers over overgewicht en obesitas gepresenteerd naar provincie voor de periode 1981/1983 tot 2020-2022. Deze cijfers zijn gebaseerd op de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor in samenwerking met het RIVM.
Deze cijfers zijn op verzoek van het RIVM uitgedraaid. De gestandaardiseerde cijfers werden berekend door het RIVM. Het RIVM publiceert deze cijfers op de website vzinfo.nl.